Göteborgs universitet
Bild
Omslag och oro från Svenska trender
Foto: Ellika Henrikson

Rapporter

Varje år publiceras ett trettiotal rapporter från SOM-undersökningarna. Rapporterna täcker in teman som politiska sakfrågor, religion och tro, träningsvanor och friluftsliv, medie- och nyhetskonsumtion och mycket mycket mer.

Rapporter publicerade 2023