Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Samverkan mellan forskare
Foto: Daniel Jansson

Forskningssamverkan

SOM-undersökningarna gör det möjligt för forskare och forskningsprojekt från olika vetenskapsområden att ställa frågor i samma, riksomspännande enkätundersökning. En gemensam datainsamling effektiviserar och minskar kostnaderna både för det vetenskapliga samhället och för allmänheten som svarar på frågorna. Vi välkomnar därför forskare från alla håll och discipliner att samverka kring frågor i SOM-undersökningarna