Göteborgs universitet
Länkstig

Vanliga frågor om Medborgarpanelen

Listan nedan innehåller frågor och svar om ditt deltagande i Medborgarpanelen. Har du ytterligare funderingar får du gärna höra av dig till oss på info@medborgarpanelen.gu.se

Att du inte kan svara på frågorna kan ha flera orsaker, ibland kan det röra sig om ett tillfälligt tekniskt fel och då kan du bara testa lite senare. Det kan också vara så att du har en äldre programvara i datorn, testa då gärna från någon annan dator eller telefon om du har möjlighet. Ett annat alternativ är att pröva en annan webbläsare eller att ladda ner en nyare version av webbläsaren du använder. Om problemet kvarstår kan du mejla till info@medborgarpanelen.gu.se

Om du får ett mejl som ber dig svara på en undersökning har du vid något tidigare tillfälle registrerat dig på vår hemsida. Vi kontaktar aldrig någon via e-post som ej själv har registrerat sig till vår databas. Om du är osäker på när och hur du blev medlem i medborgarpanelen kan du höra av dig till oss på info@medborgarpanelen.gu.se

Ibland skickar vi inbjudningar till panelen i form av SMS eller vykort som kommer med posten. I dessa fall har vi slumpmässigt valt ut dig från det svenska folkbokföringsregistret, och det är också därifrån vi fått din adress.

I Medborgarpanelens undersökningar är allas svar lika viktiga! Frågorna handlar inte om dina kunskaper utan helt enkelt om vad du tycker. För att kunna mäta samhällsopinioner är det lika värdefullt att veta vilka åsikter du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om

Medborgarpanelen drivs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet för att främja nydanande forskning om opinion, demokrati, politiskt beteende, samhällsvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga samarbeten. Genom att vi regelbundet låter Sveriges invånare svara på frågor om exempelvis vad de tycker är viktiga samhällsproblem idag, vad de tycker om politik, aktuella händelser med mera, ger vi forskare i Sverige och andra länder unika möjligheter att studera hur allmänheten reagerar på samhällsutvecklingen i Sverige och i världen.

Den personliga integriteten är oerhört viktig för alla som jobbar med Medborgarpanelen och därför förvaras originalsvaren alltid på en krypterad server. De forskare som tar del av svaren får ej se e-postadresserna. Varje svar är värdefullt för forskningen och därför lägger vi stor vikt vid den personliga integriteten och den professionella hanteringen av svaren. 

Läs mer om integritet och personuppgiftsbehandling under Deltagarvillkor och integritetspolicy

Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet är inte en kommersiell webbpanel som gör marknadsundersökningar åt företag mot betalning. Vår panel används endast för forskning som bedrivs vid universitet och högskolor i Sverige och i andra länder. Vi har därför inte samma resurser att ge ersättning. I gengäld hoppas vi istället att du känner att du ger ett bidrag till den samhällsvetenskapliga forskningen genom ditt deltagande. Ibland har vi testat att ge just mindre ersättningar i form av lotter etc som en del av särskilda satsningar då vi vill veta hur det fungerar, men det är ingenting som vi har möjlighet att göra varje gång.

Vi publicerar regelbundet resultat från våra undersökningar på sidan Resultat från Medborgarpanelen och ibland skickar vi också ut dessa sammanställningar med e-post till deltagarna i Medborgarpanelen. Vi försöker också följa upp då resultat leder till publiceringar i vetenskapliga tidskrifter och sammanställer detta på denna Publikationslista. Som ofta när det kommer till akademisk forskning tar det vanligtvis ganska lång tid innan resultat från Medborgarpanelen faktiskt publiceras offentligt. 

Om du använder samma dator och webbläsare kan du när som helst bara stänga undersökningen. När du sedan klickar på länken igen kommer du tillbaka till den frågan du senast besvarade. Det är alltså inga problem att pausa i svarandet och återkomma vid ett senare tillfälle.

Då din enkät till viss del utformas av slumpen får inte alla som svarar på undersökningarna exakt samma frågor. Det finns därför inget rättvisande sätt att visa hur långt du har kommit och hur långt du har kvar på enkäten då det kan komma att ändras under svarandets gång. Genom förtester och analyser av genomsnittliga svarstider försöker vi dock beräkna så gott vi kan hur lång tid det brukar ta att besvara enkäten.

När man först får en fråga är det lätt att snabbt tänka att man inte har någon åsikt, men om man verkligen måste klura en liten stund är det oftast möjligt att ge ett svar. Anledningen till att vi inte alltid inkluderar ett vet ej-alternativ är alltså att alla ska tänka efter ordentligt. Skulle det sedan verkligen vara så att du inte vet eller inte har en åsikt i frågan är du givetvis väldigt välkommen att hoppa över att svara på just den frågan. Enligt både egen erfarenhet och tidigare forskning får forskarna ofta bättre kvalitet på svaren om "vet ej", "ingen åsikt" eller liknande formuleringar inte inkluderas. Vissa frågor är dock mer lämpade för inkludering av ett vet ej-alternativ, varför det fortfarande förekommer i specifika frågor.