Göteborgs universitet
Bild
Framsida forskarantologin Digitala är vi allihopa
Länkstig

Digitala är vi allihopa?

SOM-antologi nr 77, den västsvenska SOM-undersökningen

Redaktörer: Anders Carlander och Ulrika Andersson
Publiceringsår: 2020
Pris: 250 kr exkl. momsÄr vi alla digitala? Olika grupper i samhället tar sig an den ständigt pågående digitaliseringen på olika sätt och i varierande grad, med risk för exkludering och polarisering som resultat. Frågeställningen är inte ny utan knyter snarare an till den växande oro som fanns kring millennieskiftet gällande internet- och datortillgång samt digitala klyftor. Tjugo år senare återvänder vi till den digitala arenan men studerar även nytillkomna orosmoln.

Digitala är vi allihopa? är den 77:e forskarantologin från SOM-institutet och bygger på 2019 års västsvenska SOM-undersökning, men även på resultat från SOM-undersökningen i Göteborg och SOM-undersökiningen om coronaviruset 2020. I boken bidrar 12 forskare från Göteborgs, Örebros och Linköpings universitet med analyser av det västsvenska samhället med ett särskilt fokus på digitalisering och digitala vanor.

Nedan finner du samtliga bokkapitel fritt tillgängliga digitalt. Du kan även möjlighet att beställa den tryckta boken via vår webbshop.