Göteborgs universitet
Bild
Spegelbild

Tidigare samverkansprojekt

Varje år samverkar ett femtiotal olika forskningsprojekt och ibland även flera myndigheter med SOM-institutet genom att ställa forskningsfrågor i vår stora Medborgarpanel.

Nedan finns en lista över samtliga samverkande forskningsprojekt sedan 2015. Skicka gärna ett mail till info@medborgarpanelen.gu.se om du har frågor om våra samverkansprojekt.