Göteborgs universitet
Bild
Man framför fabrikslokal
Länkstig

Myndigheter och offentliga organisationer

På denna sida hittar du som representant för en myndighet eller annan offentlig organisation information kring hur du går till väga för ställa frågor i Medborgarpanelen. Kontakta oss oss via e-post med dina frågor och önskemål.

Medborgarpanelen erbjuder goda möjligheter för myndigheter och andra offentliga organisationer att ställa frågor inom sitt specifika verksamhetsområde till upp emot 75 000 aktiva och intresserade samhällsmedborgare. Samverkan i Medborgarpanelen är särskilt lämpligt om man vill komma i kontakt med en viss grupp människor, till exempel nyblivna föräldrar eller personer som nyttjat en specifik form av offentlig service det senaste året.

I nuläget kan du som myndighetsföreträdare kontakta oss med dina frågor och önskemål genom att skicka ett mejl till samverkan@medborgarpanelen.gu.se. Försök gärna vara tydlig med vad det är ni önskar studera och ungefär vilka frågor ni tänker er behöver besvaras.

Prisbild för samverkan i Medborgarpanelen utgår från din organisations specifika önskemål kring undersökningens urval, frågor och tidsperiod, men också behov av analys och avrapportering efter undersökningen är genomförd. Medborgarpanelen är en icke-vinstdrivande universitetsbaserad infrastruktur och kostnaderna för samverkan syftar till att täcka arbetet med undersökningen och de generella omkostnaderna med att driva panelen.

Deadline ansökan

Vi behandlar ansökningar löpande.