Göteborgs universitet
Bild
Pekar på resultat
Foto: Ola Kjelbye
Länkstig

Resultat från Medborgarpanelen

I Medborgarpanelen bedrivs många olika typer av undersökningar. Resultaten från dessa sammanfattas ofta i publikationer som inte ges ut av oss på SOM-institutet utan av de samverkande forskare och myndigheter som ansvarar för studierna. I många fall publiceras forskningen också i vetenskapliga tidskrifter. Nedan finns hänvisningar till sidor där du kan läsa mer om de olika typerna av resultat från panelen.