Göteborgs universitet
Bild
Bilder på doktorande i kontorsmiljö
Foto: Carina Berg
Länkstig

Avdelningen för innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap blir allt viktigare för vår välfärd och vi behöver nya färdigheter och kompetenser. Vi utbildar framtida ledare, i nära samarbete med näringslivet, för att de ska få en teoretisk förståelse och även praktiska färdigheter inom dessa ämnen.

Avdelningen för innovation och entreprenörskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Institutet erbjuder fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram samt forskarutbildning.

Ämnet handlar om aktörer, innovationsprocesser med fokus på entreprenörskap och immateriella tillgångar, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser.

Forskningen om innovation och entreprenörskap syftar till att förklara samband och att identifiera metoder och strategier för att främja innovation och entreprenörskap i ett samhälls- och organisationsperspektiv. Även effekterna av innovationsrelaterad samhällsförändring på individer, organisationer, näringar, institutioner och kunskapsbildning analyseras.

Vårt mål är att utveckla världsledande forskning. Vi bedriver relevant forskning inom ett område som är viktig för samhällsutvecklingen lokalt, nationellt och internationellt. Samarbetspartners inom forskningen är offentliga organisationer, entreprenörer och stora globala företag.

Tidigare nyheter