Göteborgs universitet
Bild
Bild på böcker och glasögon

Vår forskning

Vår institution bedriver omfattande forskning inom de tre huvudämnena ekonomisk historia, innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar och kulturgeografi. Forskningens disciplinära bas är de respektive ämnesområdena, men flera forskare engagerar sig också i tvärvetenskaplig forskning. Institutionens vision är att forskningen ska vara relevant och intressant för det internationella forskarsamhället.

Ackrediterad av