Bild
Bild på ordet innovation
Länkstig

Är det tillräckligt med innovation i innovationspolitiken?

Publicerad

Att innovation är viktigt för samhällets utveckling är det inte många som ifrågasätter. Därför satsar regeringar runt om i världen på att stimulera innovation på olika sätt. En fråga som sällan diskuteras är om det är tillräckligt med innovation i innovationspolitiken. Alltså – hur innovativ är innovationspolitiken? Och vilka hinder finns för en riktigt innovativ innovationspolitik. Eller, ska den vara innovativ?

Under senare delen av 2020 kom utredningen ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” (SOU 2020:59) samt forsknings- och innovationspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” som regeringen lade fram precis innan jul. Båda är viktiga inslag i en diskussion om innovationspolitik. Båda har dock främst fokus på forskning och högre utbildning, och innovationspolitiken är bredare än så.

För att belysa dessa frågor ur ett bredare perspektiv anordnade ESBRI igår ett webbinarium där ledande forskare, politiker och utförare av innovationspolitik diskuterade om det är tillräckligt med innovation i innovationspolitiken.

Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkade Maureen McKelvey som är professor på Avdelningen för innovation och entreprenörskap.

- Det var en spännande debatt och både ESBRI och panellisterna lyfte många viktiga frågor om framtiden för Sverige. Likaväl som innovationspolitik, behöver Sverige också entreprenörskap, sett ur perspektivet av ett kunskaps-intensivt innovationsekosystem.

Kort om föreläsarna

Maureen McKelvey är professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av Sveriges ledande forskare kring innovationsfrågor. Hennes forskning är framförallt fokuserad på ”innovationsekonomi” och den samhälleliga och politiska kontexten för innovation.

Sverker Sörlin är professor vid Kungliga tekniska högskolan och mångsidig författare och debattör. Hans forskning sträcker sig över många områden såsom vetenskapshistoria, forskningspolitik och innovationssystem.

Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Hon har grundat och varit vd för flera företag samt medlem av regeringens nationella innovationsråd åren 2015-1018.

Pia Sandvik är vd för Rise – ett helstatligt forskningsinstitut. Hon har bland annat varit rektor för Luleå tekniska universitet och länsråd i Jämtlands län.

Åsa Eriksson är riksdagsledamot (S) och ledamot i näringsutskottet.

Lars Hjälmered är riksdagsledamot (M) och ordförande i näringsutskottet.

Om ESBRI

ESBRI arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Med kvalificerad kunskap om hur entreprenörskap, innovation och småföretagande fungerar, kan företagare, policyskapare och andra fatta välgrundade beslut. Det leder till ett starkare entreprenöriellt ekosystem, och en mer hållbar tillväxt. ESBRI har utvecklat en rad kanaler och mötesplatser för att nå företagare, finansiärer, forskare, studenter, politiker och beslutsfattare över hela landet. Mer information: http://www.esbri.se/index.asp


Inom kort kan du se föreläsningen som webb-tv: http://www.esbri.se/webb-tv.asp