Länkstig

Möt Arnthor – gästdoktorand inom universitets-industrisamverkan

Arnthor Gunnarsson är doktorand vid Department of Materials and Production vid Aalborg University (AAU) i Danmark. I sex månader är han gästdoktorand vid Göteborgs Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem (U-GOT KIES). Han kommer under denna tid att studera samverkan mellan universitet och industri.

Bild
Foto på Arnthor Gunnarsson
Arnthor Gunnarsson

Arnthor kommer ursprungligen från Reykjavik, Island, men har bott i Danmark en stor del av sitt liv. Han tog sin kandidatexamen i industriteknik från Islands universitet och flyttade sedan till Danmark Där arbetade han med gasmätarekalibrering på FORCE Technology, först som specialist och senare som kvalitetsansvarig.

– Jag var med om att utveckla och underhålla tekniska system, och som ansvarig för kvalitetsledningsdelen. Som en del av det samarbetade jag med experter i Europa för att skapa världens mest exakta standard för kalibrering av gasmätare. Dessa samarbeten med privata och offentliga organisationer i Europa är delvis det som inspirerat mitt forskningsämne, säger Arnthor.

Han blev intresserad av ledningsrelaterade frågor om innovation och samarbete och studerade till en masterexamen i Management Engineering (Operations and Innovation Management), och påbörjade därefter en doktorsexamen i december 2020 för att ytterligare fördjupa sig inom sitt intresseområde.

– I min doktorandutbildning fokuserar jag på samverkande universitets-industriella doktorandprojekt, där jag är särskilt intresserad av hur företag engagerar sig i doktorandprojekten och vilket värde de får ut av dem.

Intresserad av det samarbetande företagets perspektiv

I Danmark och Sverige kan doktorandprojekt bedrivas i samarbete med, och ofta samfinansieras av, företag i branschen. Direkt forskningsfinansiering blir allt svårare att få tag på, därför är medfinansierade doktorandprojekt från industrin ett alltmer använt tillvägagångssätt i Europa, och kan skapa mycket värde för intressenterna.

– I min forskning fokuserar jag på sådana projekt, där jag är särskilt intresserad av samverkansföretagets perspektiv, deras engagemang och värdeskapande, säger Arnthor.

Göteborg och U-GOT KIES det självklara valet

Arnthor kom till Göteborg och vårt centrum för att han har inspirerats av flera artiklar från forskningen inom U-GOT KIES.

- När det var dags för mig att hitta en extern forskningsvistelse inom min forskarutbildning, fick jag reda på att det fanns ett samarbete mellan min institution vid AAU och U-GOT KIES. Jag hittade också forskning inom U-GOT KIES, med fokus på samma mekanism som jag fokuserar på i mitt doktorandprojekt. Så det blev ett självklart beslut.

- Under min tid i Sverige kommer jag att få möjlighet att arbeta med erfarna forskare som är experter på att studera samarbete mellan universitet och industri. Jag ser fram emot att bli inspirerad och arbeta med dem.

Mer information

Astrid Heidemann Lassen, Aalborg University, är involverad i det långvariga samarbetet med professor Maureen McKelvey och hennes forskargrupp vid Göteborgs universitet. Professor Lassen var tidigare en del av gästprofessorsprogrammet (VPP) och för närvarande en del av U-GOT KIES styrgrupp.