Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter pluggar på Piazzan
Foto: Carina Gran

Utbildning i kulturgeografi

Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Vi intresserar oss för geografiska förhållanden, nätverk och förändringsprocesser så som globalisering, urbanisering och hållbar utveckling.

Program inom kulturgeografi

Samhällsanalysprogrammet

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Andra program på Göteborgs universitet med inriktning kulturgeografi

Europaprogrammet, Geografi kandidatprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL), Ämneslärarprogrammet Grundskolan 7-9 samt Gymnasieskolan.

Rekommenderad studiegång i samhällsplanering

Är du intresserad av hur samhällsutveckling, fysisk planering och människors vardagsliv hänger samman? Vill du ha praktiska verktyg och metoder för att arbeta med planering i offentlig och privat sektor? Då är samhällsplanering något för dig!

Kurser inom kulturgeografi

Kurser grundnivå

Befolkning, migration och städer, 7,5 hp, KGG105

Europeiska perspektiv på rumslig planering, 7,5 hp, KGG172

Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare, 7,5 hp, KGG203

Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5 hp, KGG135

Geografiska informationssystem (GIS) 3 – Projektarbete, 7,5 hp, KGG136

Global ekonomi och lokal utveckling, 7,5 hp, KGG104

Hållbar urban planering, 7,5 hp, KGG951

Infrastruktur, transporter och kommunikation, 7,5 hp, KGG201

Kulturgeografi: kandidatkurs, 30 hp, KGG320

Kulturgeografiska grunder, 7,5 hp, KGG102

Kvantitativ planeringsmetodik, 7,5 hp, KGG171

Miljö och fysisk planering, 7,5 hp, KGG103

Nord-Sydrelationer och globala perspektiv, 7,5 hp, KGG202

Planeringsmetoder för social hållbarhet, 7,5 hp, KGG170

Praktik inom samhällsplanering, 30 hp, KGG301

Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp, KGG161

Skandinaviska planeringstraditioner, 7,5 hp, KGG204

Kurspaket

Kurspaket: Samhällsplanering 1, 30 hp, KGG10

Kurspaket: Samhällsplanering 2, 30 hp, KGG21

Kurspaket: Samhällsplanering 3, 30 hp, KGG30

Kurspaket: Samhällsplanering 4, 30 hp, KGG41

Kurser masternivå

Efter du har avlagt din kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta dina studier inom kulturgeografi på masternivå.

Globalisering, urbanisering och ojämlik utveckling, 7,5 hp, KGA121

Hållbar rörlighet - drivkrafter, utmaningar, lösningar, 7,5 hp, KGA141

Människa och natur i ett landskapsperspektiv, 7,5 hp, KGA161

Arbetsmarknad

Kulturgeografi är ett brett ämne som öppnar upp för en mängd olika karriärmöjligheter. Tidigare studenter har gått vidare till arbeten inom till exempel utredning, handläggning, projektledning, samhällsplanering och miljövårdsarbete inom såväl offentlig som privat sektor. Genom att själv välja hur du vill kombinera kurser i din kandidatexamen har du möjlighet att specialisera dig inför yrken i olika branscher.