Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter pluggar på Piazzan
Foto: Carina Gran

Utbildning i kulturgeografi

Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och kontakter länkar samman människor och verksamheter nationellt och internationellt. De studerar också samspelet mellan människa och natur och hur människans aktiviteter påverkar landskapet, samt hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.


Inom ämnet studeras geografiska dimensioner: platsen och rummets betydelse, nätverk och mobilitet, landskap och miljö. Alla dessa dimensioner har stor betydelse för vår förståelse av samhället, av ekonomiska förhållanden och människors vardag i en värld som präglas av globalisering, regionalisering, ojämn utveckling, urbanisering och miljöutmaningar. Man studerar aktuella teman, till exempel globalisering och integration, hållbar utveckling och miljöplanering, regional utveckling och välfärd, kommunikation och transporter, fattigdom och utvecklingsmöjligheter i olika delar av världen.

Vi har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samtidigt som vår forskning utgör en viktig del av vår verksamhet.

Program inom kulturgeografi

Samhällsanalysprogrammet

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Andra program på Göteborgs universitet med inriktning kulturgeografi

Europaprogrammet, Geografi kandidatprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL), Ämneslärarprogrammet Grundskolan 7-9 samt Gymnasieskolan.

Rekommenderad studiegång i samhällsplanering

Är du intresserad av hur samhällsutveckling, fysisk planering och människors vardagsliv hänger samman? Vill du ha praktiska verktyg och metoder för att arbeta med planering i offentlig och privat sektor? Då är samhällsplanering något för dig!

Kurser inom kulturgeografi

Kurser grundnivå

Befolkning, migration och städer, 7,5 hp, KGG105

Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare, 7,5 hp, KGG203

Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5 hp, KGG135

Geografiska informationssystem (GIS) 3 – Projektarbete, 7,5 hp, KGG136

Global ekonomi och lokal utveckling, 7,5 hp, KGG104

Infrastruktur, transporter och kommunikation, 7,5 hp, KGG201

Kulturgeografi: kandidatkurs, 30 hp, KGG320

Kulturgeografiska grunder, 7,5 hp, KGG102

Kvantitativ planeringsmetodik, 7,5 hp, KGG171

Miljö och fysisk planering, 7,5 hp, KGG211

Nord-Sydrelationer och globala perspektiv, 7,5 hp, KGG202

Planeringsmetoder för social hållbarhet, 7,5 hp, KGG170

Praktik inom samhällsplanering, 30 hp, KGG301

Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp, KGG161

Skandinaviska planeringstraditioner, 7,5 hp, KGG204

Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv, 15 hp, KGG173

Kurspaket

Kulturgeografi grundtermin, 30 hp, KG100

Kulturgeografi fortsättningstermin, 30 hp, KG200

Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket, 30 hp, KG300

Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket, 30 hp, KG400

Kurser avancerad nivå

Efter du har avlagt din kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta dina studier inom kulturgeografi på avancerad nivå.

Globalisering, urbanisering och ojämlik utveckling, 7,5 hp, KGA121

Hållbar rörlighet - drivkrafter, utmaningar, lösningar, 7,5 hp, KGA141

Människa och natur i ett landskapsperspektiv, 7,5 hp, KGA161

Masterprogram i geografi

Institutionen för geovetenskaper ger ett masterprogram i geografi, med möjlighet att fördjupa sig inom kulturgeografi. Läs mer på: www.gu.se/geovetenskaper

Arbetsmarknad

Kulturgeografi är ett brett ämne som öppnar upp för en mängd olika karriärmöjligheter. Tidigare studenter har gått vidare till arbeten inom till exempel utredning, handläggning, projektledning, samhällsplanering och miljövårdsarbete inom såväl offentlig som privat sektor. Genom att själv välja hur du vill kombinera kurser i din kandidatexamen har du möjlighet att specialisera dig inför yrken i olika branscher.

Europaprogrammet, Kulturgeografi

Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier.