Länkstig

Stipendium till forskning om ekonomiska konsekvenser av den påtvingade migrationen

Publicerad

Luka Miladinović, postdoktor i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått Arthur H. Cole-stipendiet av Economic History Association, som stöder forskning i ekonomisk historia. Medlen går till ett forskningsprojekt som Luka är en del av, som undersöker ekonomiska konsekvenser av den påtvingade migrationen.

Bild
Foto på Luka Miladinović
Luka Miladinović

Syftet med detta projekt är att kvantitativt bedöma de makroekonomiska och mikroekonomiska konsekvenserna av den mindre kända påtvingade migrationen av cirka 250 000 människor från de tidigare italienska nordöstra provinserna Istrien, Fiume och Zara, vilka blev en del av Jugoslavien i efterdyningarna av Andra världskriget. Forskningen kring projektet bedrivs av ett team som består av Anna Missiaia, universitetslektor vid Göteborgs universitet, Luka Miladinović, postdoktor vid Göteborgs universitet, och Tancredi Buscemi, postdoktor vid universitetet i Siena.

Projektet analyserar hur lokala ekonomier reagerade på den plötsliga massinvandringen och hur migranter presterade (till exempel när det gäller yrkesstatus, inkomster, sysselsättningsgrad) efter deras förflyttning. Specifikt ger analysen av den italienska utvandringen från Jugoslavien en möjlighet att:

  1. Identifiera den ekonomiska effekten på de samhällen varifrån migranterna utvandrade
  2. Identifiera de ekonomiska effekterna på de samhällen dit migranterna utvandrade
  3. Uppskatta graden av social mobilitet bland migranterna efter fördrivningen

Stipendiet på 4000 USD kommer delvis att användas för att finansiera arkivforskning i Italien, datainsamling och digitalisering.

Mer information om the Arthur H. Cole grant of the Economic History Association: https://eh.net/eha/grants-and-fellowships/