Bild
Bild av digitalt mölte
Introduktion med Maureen McKelvey och Mats Lundqvist.
Länkstig

Entreprenörskapspolitik och entreprenörskap i praktiken fokus på the 2021 Gothenburg Gathering in Entrepreneurship

Publicerad

Sammanlagt 30 forskare – främst professorer och docenter – från 17 olika organisationer samlades för att nätverka och diskutera viktiga frågor kring prioriteringar för entreprenörskapspolitik och entreprenörskap i praktiken i Sverige.

Bild
Per Davidsson
Per Davidsson

- It is always good to catch up with my Swedish/Sweden-based colleagues, especially since I still have an affiliation with JIBS in Jönköping. Apart from the topics of conversation on screen, I made progress on a couple of budding collaborations in the chat!, säger Per Davidsson, professor, Queensland University of Technology Business School, Australien.

Att komma ikapp var en viktig del av det Chalmers - GU-gemensamma mötet i Göteborg,  med målen 1) Att främja en kritisk dialog om hur man effektivt kan använda det svenska sammanhanget för att bidra och påverka forskningspraktik och utbildning inom entreprenörskap, med tonvikt på hållbarhet. 2) Att öka tillgången och rörligheten genom att öka förståelsen för våra forskningsagendor, inte bara inom Sverige utan också till och från Sverige, såväl geografiskt som konceptuellt. 3) Att stärka en gemensam dialog om och ansvar för delad kunskap och praktik inom entreprenörskap.

Mats Lundqvist, professor på Chalmers och Maureen McKelvey, professor vid Göteborgs universitet (GU) öppnade evenemanget med en introduktion om entreprenörskap och innovation i Göteborg, en stad som ligger mellan Köpenhamn och Oslo, och en av mest innovativa regionerna i världen. Detta låg rätt i tiden med tanke på stadens 400-årsdag förra helgen. Ur Göteborgsperspektivet är entreprenörskap och innovation två sidor av samma mynt. Det finns många exempel på hur alumner från både GU och Chalmers främjar förändring i ekonomi och samhälle, antingen genom att starta företag, arbeta i den offentliga sektorn med nystartade företag, samt andra samarbetsvägar genom innovation och entreprenörskap i regionen. Lundqvist och McKelvey anordnade även the 2020 Gothenburg conversations between early career and established scholars, där unga forskare får kunskap av mer seniora.

Bild på deltagare i det digitala mötet

Interaktion med vetenskapssamhället

Under livliga breakout-sessions diskuterade deltagarna vilka som är de främsta prioriteringarna för entreprenörskapspolitik och entreprenörskap i Sverige. Diskussioner berörde hur olika definitioner och analysnivåer i både policy och praxis gör fältet fragmenterat och komplext att navigera. Studentperspektivet diskuterades också. Efterfrågan på utbildning i entreprenörskap och hållbarhet ökar. Balansen mellan bred och specifik innovations- och entreprenörspolitik och dess konsekvenser var också ett diskussionsämne. I egenskap av både forskare och utbildare var deltagarna överens om att det finns ett behov av att vara både skeptisk och hoppfull mot disciplinen för att fortsätta att främja det 'svenska sättet' av entreprenörskap för att vara inkluderande snarare

Bild
Sara Jack
Sara Jack

än att "välja vinnarna och vara coola" samtidigt som man upprätthåller en balans mellan konsensus och komplexitet i beslutsfattandet.

- Another great event led by Professor Maureen McKelvey, Professor Mats Lundqvist and their teams from the University of Gothenburg and Chalmers University of Technology. Bringing Sweden together as a community of entrepreneurship and innovation scholars in this way was a fantastic reminder of all the exciting work that is going on in Sweden. This event also showed how this good work is being positioned at the international level, säger Sarah Jack, Jacob and Marcus Wallenberg Professor of Innovative and Sustainable Business Development, Handelshögskolan i Stockholm.

Information och kontakt

Den årliga sammankomsten av etablerade forskare inom entreprenörskap initierades 2019 av Sarah Jack, Handelshögskolan i Stockholm. Mötet äger rum årligen och 2020 och 2021 anordnade Chalmers tekniska universitet och Göteborgs universitet evenemanget gemensamt.

KONTAKT:

Ethan Gifford, ethan.gifford@gu.se

Maureen McKelvey, maureen.mckelvey@handels.gu.se

Mats Lundqvist, mats.lundqvist@chalmers.se

Karen Williams Middleton; karen.williams@chalmers.se