Göteborgs universitet
Bild
Bild över en stad

Avdelningen för kulturgeografi

Vårt ämne handlar om hur människor, företag och regioner utvecklas i förhållande till omvärlden. Vi studerar geografiska förhållanden, relationer och förändringsprocesser, samt alla de faktorer som påverkar samhällets utveckling på olika platser i världen. Vi tar med andra ord ett helhetsgrepp på samhällens utveckling - lokalt, regionalt och globalt.

Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Vi intresserar oss för geografiska förhållanden, nätverk och förändringsprocesser så som globalisering, urbanisering och hållbar utveckling.

Kulturgeografi handlar också om hur nätverk och kontakter länkar samman människor och verksamheter nationellt och internationellt. Vi försöker ta ett helhetsgrepp och studera mångfalden av faktorer som påverkar samhällets, den byggda miljöns och den mänskliga kulturens utveckling på olika platser.

Avdelningen för Kulturgeografi erbjuder kurser på grundnivå- och avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Avdelningen för Kulturgeografi bedriver geografisk forskning inom flera aktuella teman: om globalisering och integration, om hållbar utveckling och miljöplanering, om regional utveckling och välfärd, om kommunikation och transporter, om fattigdom och utvecklingsmöjligheter i olika delar av världen.