Länkstig

Ta tillvara på forskningen och vetenskapen

Publicerad

Sverige behöver bli ännu bättre på att ta tillvara på den forskning som bedrivs på universitet och högskolor. För att kunna hantera stora samhällsutmaningar är nyttiggörande av forskningsresultat en helt avgörande pusselbit.

Det skriver professor Maureen McKelvey, tillsammans med flera ledamöter av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), i en debattartikel i Altinget. IVA har en stark kunskapsbas av Sveriges och några av världens mest meriterade forskare, företagsledare, entreprenörer och andra experter inom teknik och ekonomi.

Våra erfarenheter visar på en stor outnyttjad potential gällande hur vi som nation säkerställer att forskningsresultat kommer till faktisk nytta.

Läs debattartikeln

Läs debattartikeln här: https://www.altinget.se/utbildning/artikel/iva-laat-forskningen-komma-till-nytta