Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på gamla böcker
Foto: Suzy Hazelwood

Forskning ekonomisk historia

Ekonomisk historia i Göteborg har sedan länge haft en omfattande forskning. Teoretiskt och metodiskt har forskningen rötter i historia och samhällsvetenskap och ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen.

Vid avdelningen finns en professur i ekonomisk historia (innehas av Christer Lundh) och en professur i Business History med stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser (innehas av Susanna Fellman). Forskningen i ekonomisk och social historia behandlar teman som löner, produktivitet, migration, levnadsstandard och hälsa/dödlighet, medan forskningen i Business History och näringslivshistoria fokuserar teman som företag och marknader.

Forskningen inom dessa områden upprätthålls genom externa forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond m.fl. Avdelningens forskare deltar även i projekt vid andra institutioner och universitet samt deltar i internationella nätverk och projekt.

Vid avdelningen finns två gästprofessorer inom ramen för Handelshögskolans Visiting Professors Program. Dessa två är Deborah Oxley (Oxford, perioden 2016-2019) och Andrew Popp (Liverpool, 2015-2018). Dessutom finns professorer emeriti, docenter, disputerade forskare och doktorander, samt tre internationella gästforskare. Det totala antalet forskare uppgår till cirka 25 personer.

Kontakt: Business history

Susanna Fellman
Telefon: 031-786 6548
E-post: susanna.fellman@econhist.gu.se

Kontakt: Ekonomisk och social historia

Christer Lundh
Telefon: 031-786 4730
E-post: christer.lundh@econhist.gu.se