Bild
Foto på galgar och skog som symbolisera hållbart mode
Länkstig

Positionen i innovationsekosystemet kan påverka ett företags innovationsförmåga

Hur kan förståelsen för ens position i ett kunskapsintensivt innovationsekosystem förbättra innovationsförmågan i ett stort etablerat företag? Denna frågeställning var huvudtemat på Erik Gustafssons inspirationsföreläsning om kunskapsintensiva innovationsekosystem för Södra Innovation.

Bild
Foto på Erik Gustafsson
Erik Gustafsson

Erik Gustafsson är postdoktoral forskare och Wallanderstipendiat vid Avdelningen för innovation och entreprenörskap samt vid Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem (U-GOT KIES), vid Göteborgs universitet. Han höll i mitten av november en föreläsning för delar av innovationsavdelningen på skogsföretaget Södra.

Erik argumenterade för vikten av att förstå sin roll i det vidare innovationsekosystemet för att kunna förbättra sin innovationsförmåga. Detta genom att dra länkar till innovation som koncept och sin egen forskning kring entreprenörskap i kreativa näringar.

- Innovation som fenomen sker aldrig i en bubbla, utan är beroende av influenser från många olika aktörer runt oss. Detta blir särskilt märkbart när vi försöker ställa om för att skapa nya innovativa lösningar som ligger utanför den traditionella portfolion för ett företags verksamhet, säger Erik Gustafsson.

Bild
Erik Gustafsson med några av medarbetarna på innovationsavdelningen på skogsföretaget Södra.
Erik Gustafsson med några av medarbetarna på innovationsavdelningen på skogsföretaget Södra.

Nya lösningar behövs för en mer hållbar modeindustri

Med paralleller till sin egen forskning kring den svenska modeindustrin belyste Erik hur förändringen som många mer traditionella industrier står inför, skapar ett behov av att förstå andra industrier och marknader. Länkarna till skogsindustrin blev här ett gott exempel, där ett antal innovationer på senare tid visar på behovet av att komma på nya lösningar för den textila råvaran för att göra modeindustrin mer hållbar.

- Diskussioner och processer som dessa är helt centrala för att vi ska kunna jobba mot en mer hållbar industri. Vi kan se att det finns goda möjligheter att jobba gemensamt i ett ekosystem där historiskt sett centrala industrier i den svenska ekonomin, som textil och mode å ena sidan och skogen å andra, kan skapa förutsättningar för fortsatt innovationskraft, säger Erik Gustafsson.

Om Södra Innovation

Södra är en svensk skogsindustrikoncern som ägs av skogsägarna, och företaget arbetar med hela värdekedjan inom skogsnäringen. Södra Innovation är namnet på affärsområdet för företagets innovationsarbete med fokus på flera strategiska områden: skog, trävaror, papper, textil, kemikalier och energi.

Här hittar du mer information: https://www.sodra.com/sv/se/