Göteborgs universitet
Länkstig

Prefekt

Olof Zaring

Tel: 031-786 2741

E-post: olof.zaring@handels.gu.se

Foto på Olof Zaring
Olof Zaring
Foto: Carina Gran

Proprefekt

Eva Thulin

Tel: 031-786 4681

E-post: eva.thulin@geography.gu.se

Foto på Eva Thulin
Eva Thulin
Foto: Carina Gran

Avdelningschef ekonomisk historia

Svante Prado

Tel: 031-786 4748

E-post: svante.prado@econhist.gu.se

Foto på Svante Prado
Svante Prado
Foto: Carina Gran

Avdelningschef innovation och entreprenörskap

Maureen McKelvey

Tel: 031-786 1442

E-post: maureen.mckelvey@gu.se

Foto på Maureen McKelvey
Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

Avdelningschef kulturgeografi

Anders Larsson

Tel: 031-786 1417

E-post: anders.larsson@geography.gu.se

Foto på Anders Larsson
Anders Larsson

Administrativ chef

Liselotte Falk Johansson

Tel: 031-786 4750

E-post: liselotte.falk@gu.se

Foto på Liselotte Falk Johansson
Liselotte Falk Johansson

Utbildningsansvarig

Daniel Ljungberg

Tel: 031-786 4618

E-post: daniel.ljungberg@handels.gu.se

Foto Daniel Ljungberg
Daniel Ljungberg

Ämneskoordinatorer

Avd. för ekonomisk historia
 

Per Hallén

Tel: 031-786 4747

E-post: per.hallen@econhist.gu.se

 

 

Avd. för kulturgeografi
 

Jonas Lindberg

Tel: 031-786 4458

E-post: jonas.lindberg@geography.gu.se

 

 

Avd. för innovation och entreprenörskap
 

Erik Gustafson

erik.gustafsson@handels.gu.se

 

Foto på Per Hallén
Per Hallén
Foto på Jonas Lindberg
Jonas Lindberg
Foto på Erik Gustafsson
Erik Gustafsson

Ansvarig för forskarutbildningen

Avd. för ekonomisk historia

Klas Rönnbäck

Tel: 031-786 4520

E-post: klas.ronnback@econhist.gu.se

 

 

Avd. för kulturgeografi

Jerry Olsson

Tel: 031-786 4679

E-post: jerry.olsson@geography.gu.se


 

 

Avd. för innovation och entreprenörskap
 

Anders Broström

E-post: anders.brostrom@gu.se

Siluettbild
Foto på Jerry Olsson
Jerry Olsson
Foto på Anders Broström
Anders Broström

Arbetsmiljöombud

Per Hallén

Tel: 031-786 4747

E-post: per.hallen@econhist.gu.se

Foto på Per Hallén
Per Hallén

Likabehandlingsombud

Ana Gil Solá

Tel: 031-786 4457

E-post: ana.gilsola@geography.gu.se

Foto på Ana Gil Solá
Ana Gil Solá

Hållbarhetssamordnare

Staffan Granér

Tel: 031-786 4745

E-post: staffan.graner@econhist.gu.se

Foto på Staffan Granér
Staffan Granér
Foto: Carina Gran