Göteborgs universitet
Länkstig

Institutionsledning

Prefekt

Olof Zaring
Tel: 031-786 2741
olof.zaring@handels.gu.se 

Proprefekt

Margareta Espling
Tel: 031-786 1403
margareta.espling@geography.gu.se

Avdelningschef ekonomisk historia

Svante Prado
Tel: 031-786 4748
svante.prado@econhist.gu.se

Avdelningschef innovation och entreprenörskap

Maureen McKelvey
Tel: 031-786 1442
maureen.mckelvey@gu.se 

Avdelningschef kulturgeografi

Anders Larsson
Tel: 031-786 1417
anders.larsson@geography.gu.se

Administrativ chef

Liselotte Falk Johansson
Tel: 031-786 4750
liselotte.falk@gu.se

Utbildningsansvarig

Daniel Ljungberg
Tel: 031-786 4618
daniel.ljungberg@handels.gu.se

Ämneskoordinatorer

Avd. för ekonomisk historia

Per Hallén
Tel: 031-786 4747
per.hallen@econhist.gu.se

Avd. för kulturgeografi

Margareta Espling
Tel: 031-786 1403
margareta.espling@geography.gu.se

Avd. för innovation och entreprenörskap

Daniel Ljungberg
Tel: 031-786 4618
daniel.ljungberg@handels.gu.se

Ansvarig för forskarutbildningen, institutionen

Klas Rönnbäck
Phone: 031-786 4520
klas.ronnback@econhist.gu.se

Ansvarig för forskarutbildningen, avdelningarna

Avd. för ekonomisk historia

Klas Rönnbäck
Tel: 031-786 4520
klas.ronnback@econhist.gu.se

Avd. för kulturgeografi

Kanchana N Ruwanpura
Tel: -
kanchana.ruwanpura@gu.se

Avd. för innovation och entreprenörskap

Olof Zaring
Tel: 031-786 2741
olof.zaring@handels.gu.se

Arbetsmiljöombud

Per Hallén
Tel: 031-786 4747
per.hallen@econhist.gu.se

Likabehandlingsombud

Ana Gil Solá
Tel: 031-786 4457
ana.gilsola@geography.gu.se

Hållbarhetssamordnare

Staffan Granér
Phone: 031-786 4745
staffan.graner@econhist.gu.se