Bild
Foto på Erik Gustafsson
Foto: Daniel Wirgård
Länkstig

Erik Gustafsson får Wallanderstipendiet 2020

Publicerad

Erik Gustafsson är en av mottagarna av Wallanderstipendiet 2020. Stipendiet, som delas ut av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, går till unga forskare som disputerat inom det senaste året och syftar till att möjliggöra för mottagaren att fortsätta att utvecklas och meritera sig under sina tidiga år som akademiker. Stipendiet täcker tre års forskning på heltid.

Bild
Foto på Erik
Foto: Daniel Wirgård

Erik har mottagit stipendium för ett projekt kallat Fashioning a sustainable future? där han ämnar vidareutveckla tankar och resultat från hans avhandling med ett mer specifikt fokus på hållbar omställning och utveckling inom kreativa näringar, specifikt mode. En central del är här att fördjupa förståelsen för vikten av olika typer av kunskap och kunskapsintensitet relativt denna form av förändring genom entreprenörskap, inte minst relativt konstnärlig och kreativ kunskap hos designern.

- Jag är hedrad och otroligt glad att få möjligheten att fortsätta att fördjupa mig inom ett ämne som jag brinner för och hoppas kunna bidra till en större förståelse för konstnärlig och kreativ kunskap för hållbar omställning, säger Erik. 

Erik Gustafsson disputerade i november 2019 med avhandlingen Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur? Han har sedan dess varit anställd som vikarierande universitetslektor på Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Som Wallanderstipendiat kommer han fortsatt att vara länkad till Avdelningen för innovation och entreprenörskap samt forskningsnätverket GOT KIES.

Om stipendiet

Stipendierna är avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Stipendierna ger treårig full finansiering för innehavaren (f.n. 1.725 tkr) och syftar till att denna ska kunna uppnå docentkompetens.

Mer information: https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna