Bild
Foto på Viktor Ström
Länkstig

Forskningssamverkan mellan universitet och företag skapar mer teknisk impact

Publicerad

När universitet forskar tillsammans med företag leder det till fler tekniska innovationer, än vid traditionell universitetsforskning. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Viktor Ström, som just har avslutat forskarutbildningen inom innovation och entreprenörskap, har inom ramen för sitt doktorandprojekt analyserat effekterna av forskningssamverkan mellan universitet och företag inom elektroteknikområdet i Sverige.

Vilken betydelse har resultaten för forskningen och samhället?

Jag tror att resultaten i hög grad bidrar till litteratur om akademiskt engagemang och pågående debatter om att mäta akademisk framgång. Genom att presentera resultaten för praktiker, så vill jag till att öka medvetenheten om det potentiella värdet av forskningssamverkansprojekt och främja en bättre förståelse för de utmaningar som man vanligtvis möter i dessa samarbeten, men som i slutänden leder till mer effektfulla resultat. Dessutom tror jag att mina resultat kan vara underlag för politiska beslut som syftar till att främja och stödja forskningssamverkan mellan akademi och företag, och därigenom underlätta vidare innovation och kunskapsspridning.

Vad har du för planer framöver?

Efter min disputation planerar jag att fortsätta mitt engagemang inom både forskning och industri. Under de senaste två åren har jag haft turen att arbeta deltid som forskare inom branschen, närmare bestämt på Esmaeilzadeh Holding. Denna dubbla tillhörighet, som vi kallar den, passar bra med mina intressen och styrkor. Jag tror att balanserande roller inom akademi och industri har haft en positiv inverkan, inte bara på mina akademiska prestationer, utan även på mitt undervisningsansvar, vilket har stor betydelse för mig.

Länk till avhandlingen

Viktor Ström disputerade den 26 mars 2024, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, efter att ha försvarat sin doktorsavhandling ”Engineering lmpact: Analyzing the Scientific and Technological Outcomes of Collaborative Research between Universities and Firms”.

Artikel av Esbri

Esbri arbetar med att sprida forskningsbaserad kunskap om innovation, entreprenörskap och småföretagande och har publicerat en artikel om Viktors forskning. Läs artikeln här: https://esbri.se/ny-forskning-samverkansprojekt-skapar-mer-impact-an-annan-forskning/