Bild
Bild på händer som samarbetar
Länkstig

Nytt forskningscentrum ska stärka innovation och entreprenörskap

Publicerad

Innovation och entreprenörskap är viktiga delar av den samhällsekonomiska tillväxten. För att stärka forskningen inom området startar Göteborgs universitet därför en ny centrumbildning för så kallade kunskapsintensiva innovationsekosystem.

Ekosystem för innovation kan utgöras av både fysiska mötesplatser för olika aktörer och av arbetsformer som underlättar innovation inom och mellan företag och organisationer. Innovationsekosystem utgår från olika typer av vetenskaplig, teknisk och kreativ kunskap och samordnar olika aktörer från akademi, näringsliv och offentliga verksamheter för att driva fram kunskapsintensiva innovationer.

Därför startar nu Göteborgs universitet U-GOT KIES –  Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem. Rektor vid Göteborgs universitet har utnämnt 10 forskare, som är verksamma både vid GU och internationellt, att ingå i styrgruppen. Bland dessa finns Martin Henning. Elena Raviola, Stefan Szücs, Björn Remneland Wikhamn och Olof Zaring. Hela styrgruppen presenteras nedan.

Centrumet kommer att forska kring kunskapsintensiva innovationsekosystem och hur de påverkar samhällens välstånd och skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Både svenska och internationella forskare från olika discipliner kommer att samarbeta med externa aktörer för att studera hur teknik, samhälle och ekonomi samspelar.

− Genom att interagera med samhället hoppas vi kunna dela med oss av högkvalitativ forskning till företag och beslutsfattare  och få nya insikter som kan bidra till utbildningen inom innovation och entreprenörskap, säger Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi och föreståndare för U-GOT KIES som drar igång verksamheten den 1 juli.

Bild
Maureen McKelvey
Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

Innovationsekosystem bidrar till välstånd

Ett relevant och aktuellt exempel på hur ett innovationsekosystem kan bidra till välstånd och hur det skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt finns inom medicinsk innovation. Det kan exempelvis handla om nya vacciner och läkemedel, nya sätt att diagnostisera eller behandla, eller nya sätt att producera medicinteknik och läkemedel. För att åstadkomma detta krävs ett nära samarbete mellan olika aktörer.

− Det är väldigt roligt att U-GOT KIES har bildats och jag ser fram emot vårt kommande samarbete, inte minst runt medicinsk innovation. För samhället är det avgörande att såna här mötesplatser skapas och fungerar bra under en längre tid. Det är när olika kompetenser möts som innovationer uppstår, säger Rögnvaldur Sæmundsson, professor i industriell eko­nomi och organisation vid Islands universitet och medlem i  U-GOT KIES styrgrupp.

Bild
Rögnvaldur Saemundsson
Rögnvaldur Saemundsson

Akademi och industri möts i långsiktiga forskningssamarbeten

U-GOT KIES startar formellt den 1 juli 2021, men redan i maj  arrangerar Maureen McKelvey, föreståndare på centrumet, tillsammans med Guido Beunstorf, Visiting Professor vid GU och INCHER-Kassel, University of Kassel, ett tvådagars seminarium om industridoktorander och deras påverkan på företagsinnovationer. Inbjudna är ledande europeiska forskare och representanter från stora företag och organisationer, som AstraZeneca, Volvo Cars och WASP, som möts i en paneldebatt. Detta är ett sätt att öka den ömsesidiga förståelsen av vad som driver dynamiska processer och förändringar i ett samhälle, där akademi och industri möts i långsiktiga forskningssamarbeten.

Fakta U-GOT KIES

U-GOT KIES har följande tre mål:

  • Stimulera forskning i världsklass om kunskapsintensiva innovationsekosystem
  • Påverka innehållet i forskarutbildning i innovation och entreprenörskap
  • Bidra till samhällsutvecklingen och föra en bred dialog med samhället om  sambandet mellan innovationer, kunskap och positiv samhällsutveckling.

Olika discipliner som ingår i centrumbildningen är exempelvis: nationalekonomi, statsvetenskap, innovation, entreprenörskap, industriell teknik  och organisation.

Läs mer om U-GOT KIES här.

Mer läsning

Sveriges entreprenöriella ekosystem

Styrgruppen

Rektor vid Göteborgs universitet har utnämnt 10 forskare, som är verksamma både vid GU och internationella universitet, att ingå i styrgruppen.

Olof Zaring (ordförande). Associate Professor, Department of Economy and Society, School of Business, Economics and Law. University of Gothenburg.

Guido Buenstorf. Professor of Economics, University of Kassel.

Martin Henning. Professor of Economic Geography. Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

Astrid Heidemann Lassen. Associate Professor of Innovation Management, Aalborg University, Researcher in Innovation, Entrepreneurship and Management of Intellectual Assets, University of Gothenburg.

Nathalie Lazaric. Professor of Economics, CNRS (Le centre national de la recherce scientifique), GREDEG, Sophia Antipolis.

Maureen McKelvey. Professor of Industrial Management. Department of Economy and Society, School of Business, Economics and Law. University of Gothenburg.

Elena Raviola. Professor of Design Management. Design Unit, HDK-Valand, Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg

Rögnvaldur Saemundsson. Professor of Industrial Engineering, University of Iceland. Researcher in Innovation, Entrepreneurship and Management of Intellectual Assets, University of Gothenburg

Stefan Szücs, Associate Professor of Political Science, Department of Social Work, Faculty of Social Science, University of Gothenburg

Björn Remneland Wikhamn. Associate Professor of Management and Organization, Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

För mer information:
Maureen McKelvey, telefon: 031−786 1442, e-post: maureen.mckelvey@handels.gu.se