Bild
Erik Gatenholm
Länkstig

Erik Gatenholm med i U-GOT KIES Societal Advisory Council

Erik Gatenholm går med i Societal Advisory Council inom Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem (U-GOT KIES). Erik är alumn från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och medgrundare av Cellink och BICO, och han ingår nu i rådet tillsammans med Stefan Christiernin, José González och Anna Sandström.

Centrumbildningen U-GOT KIES främjar samhällelig påverkan och dialog kring frågor som rör kunskapsintensiva ekosystem, entreprenörskap och innovation. Detta görs genom att sprida forskningsresultat, anordna offentliga seminarier där direkt dialog kan föras, samt genom att sprida kunskap inom grund- och avancerad utbildning.

– Att ha ett starkt Societal Advisory Council innebär att vi kan fortsätta dialogen mellan U-GOT KIES och olika beslutsfattare i stora företag, entreprenörsföretag, offentliga organisationer och universitet, säger Maureen McKelvey, föreståndare.

För att förverkliga uppdraget kommer U-GOT KIES att arbeta med olika aktiviteter, inklusive kommunikationsplattformar, temadagar och seminarier, samt fortsätta att utveckla nationella och internationella nätverk och arenor. Centret lyfter fram att både alumner och nuvarande studenter på kandidat- och mastersprogram är viktiga eftersom de för med sig sin kunskap till det omgivande samhället.

Medlemmar i Societal Advisory Council

Bild
Stefan Chrstiernin

Stefan Christiernin

Professor Christiernin är direktör för extern forskning och ordförande i Strategic Knowledge & Research Committee på Volvo Cars Corporation, eller Volvo Cars eller bara Cars som vi säger i Göteborg. Han har en lysande karriär mellan industri och universitet. Han har varit professor i simuleringsteknik/datateknik vid Högskolan Väst, där han var vice rektor, och är för närvarande docent i fysik vid GU/Chalmers sedan 20 år, med en doktorsexamen i fysik. Christiernin arbetade också på NEVS – National Electric Vehicle Sweden – som var fenixen som uppstod efter Saab Automobiles konkurs.

 

Bild
Erik Gatenholm

Erik Gatenholm

Erik Gatenholm är VD och koncernchef på BICO, världens ledande Bio Convergence-företag. Han är en dynamisk amerikansk/svensk entreprenör som genom sin passion för biovetenskap och sitt ledarskap skapar framtidens hälsa. Under Gatenholm har BICO byggt en av världens mest expansiva portfölj av life science-produkter som spänner över bioprinting, diagnostik, labbautomation och biovetenskap. Idag driver BICO och dess 14+ dotterbolag teknisk utveckling, försäljning och distribution i över 65 länder med mer än 25 000 system på området och över 1 000 briljanta anställda. BICOs nuvarande kunder inkluderar aktade organisationer som Harvard, MIT, Pfizer, Merck och FDA.

 

Bild
José Gonzales

José González

José González är en folksångare, låtskrivare och gitarrist från Göteborg. Hans mål med musik som konst är att både skapa ”bra musik, vacker och ibland groovy” samt att vara, ”vid närmare anblick, spännande och ibland provocerande, beroende på din världsbild”. José har en lång lista med musikalisk inverkan, allt från att samarbeta i band; släppt fyra soloalbum – det senaste Local Valley; vunnit massor av priser; packar konserthus när det är möjligt; erkänd av Stena A Olssons stiftelse; och hans musik sprids genom livekonserter, streaming och skivor. Josés intresse för att förbättra samhället återspeglas i hans handlingar och intresse för ämnen som effektiv altruism, sekulär humanism, vetenskap över falska fakta och ekomodernism.

 

Bild
Anna Sandström

Anna Sandström

Anna Sandström är chef för Science Policy and Relations Europé, med fokus på Sverige, Storbritannien och EU, på AstraZeneca. Hon är utbildad fysiker, doktor i molekylär biofysik från Karolinska Institutet och har en karriär på statliga myndigheter som Vinnova och Näringsdepartementet. Hon är vald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon är styrelseledamot i Kungliga Tekniska Högskolan och MaxIV, samt EIT Health Scandinavia och leder FoU-kommittén för branschorganet SwedenBIO.