Göteborgs universitet
Bild
Viktoriagatan 13
Viktoriagatan 13
Foto: Daniel Karlsson

Om oss

På vår institution utbildar och forskar vi inom tre olika ämnesområden. Dessa är ekonomisk historia, innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar, samt kulturgeografi.

Institutionen erbjuder utbildning på grund-, avancerad- samt forskarnivå inom samtliga ämnen och har ett gemensamt kandidatprogram; ”Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi”. Institutionen ansvarar även för två av Handelshögskolans mastersprogram; Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship. Kurserna på grundnivå och avancerad nivå ges dels som fristående kurser och ingår även i flera programutbildningar på Göteborgs universitet; Europaprogrammet, Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogrammet, Lärarprogrammet, Logistikprogrammet och Geografiprogrammen.

Forskningens disciplinära bas är de respektive ämnesområdena, men flera forskare engagerar sig också i tvärvetenskaplig forskning. Institutionens vision är att forskningen ska vara relevant och intressant för det internationella forskarsamhället.

Ackrediterad av