Länkstig

Inkubatorernas roll för hållbar kompetensförsörjning

Publicerad

Temat på årets Helixkonferens var förändringskraft för hållbar utveckling, med fokus på hur samhället kan förbereda sig för en omställning av arbetsmarknaden. Huvudbudskapet från konferensens föreläsare var tydligt, arbetsmarknaden måste öppnas upp för mer mobilitet och vidare- och omskolning för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Förutom en rad intressanta keynote-talare, bjöd Helix på sex olika konferensstrimmor med varierande teman och aktiviteter, exempelvis ledarskap, innovationsförmåga och arbetsplatslärande med mera.

Foto på Linus Brunnström när han presenterar sin forskning
Linus Brunnström
Foto: Teiksma Buseva

En av föreläsarna var Linus Brunnström, Wallander postdoktor och forskare vid Avdelningen för innovation och entreprenörskap och Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem (U-GOT KIES) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Linus presenterade sina samlade resultat om inkubatorernas roll i samhället. Presentationen var centrerad kring tre frågor:

  1. Är forskare en annan typ av entreprenör och hur bör man då behandla dom i inkubatorer?
  2. Påverkar entreprenörens bakgrund roll för chanserna att skapa ett företag med hjälp av inkubatorer?
  3. Vad händer med de företag som startats med hjälp av inkubatorer?

- I korthet kan man absolut säga att forskare är en annan typ av grundare, som kanske har en idé som grundar sig på mer komplex kunskap. Kunskap som kräver både mer tid och annat för att kunna omvandla idén till ett bärkraftigt företag, säger Linus Brunnström.

Linus forskning tillsammans med Maureen McKelvey och Guido Buenstorf, indikerar att idéer från forskare tenderar att inte ha lika stora chanser att bli ett företag i slutänden, om man jämför med idéer från studenter, teknisk universitetspersonal, företagsspin-offs eller fristående entreprenörer.

- Vad som händer efter företagen lämnat inkubatorerna är ett pågående forskningsprojekt. Ett preliminärt resultat indikerar att väldigt stor andel av företagen överlever på marknaden efter genomgången inkubation, säger Linus Brunnström.

Helix 2022

Helix är en årligt återkommande konferens, som nu går i graven efter 16 år. Konferensen har ett fokus på arbetslivsforskning i samverkan med industri och offentlig sektor. Helix har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär och professor Magnus Klofsten bjöd in inkubatorforskare att presentera sina resultat under årets konferens.

Om konferensen: https://liu.se/forskning/helix-konferens-2022

Mer om Linus Brunnströms forskning

Om ni är mer intresserade av Linus forskning kan ni läsa mer här: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/linusbrunnstrom