Bild
Bilder på panelmedlemmarna
Foto: European Entrepreneurship Education Workshop 2021
Länkstig

Paneldebatt om nationell mobilisering kring entreprenörskap

Publicerad

Maureen McKelvey, professor vid Göteborgs universitet, deltog i en paneldiskussion under the European Entrepreneurship Education Workshop 2021, organiserad av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, som fokuserade på nationell mobilisering kring entreprenörskap.

Nationell mobilisering kring entreprenörskap grundar sig i en utredning om ett nationellt centrum för entreprenörsskapsutbildning, vilket föreslagits i rapporten Innovation som drivkraft (SOU 2020:59). Paneldiskussionen behandlade frågan om utbildning i entreprenörskap som ett potentiellt framtida policyverktyg.

Även om det finns ett brett stöd för entreprenörskap i Sverige, är intressant nog policystödet för entreprenörskapsutbildning blygsamt. Paneldeltagarna diskuterade policys relaterade till entreprenörskapsutbildning och för- och nackdelar med att centralisera kompetens inom och om utbildning i entreprenörskap i Sverige. Det rådde enighet kring att centrumet skulle bidra med förutsättningar för ökat samarbete och samverkan kopplat till entreprenörskapsutbildning och forskning.

- En sak vi behöver lösa är att hitta olika former för samtal och diskussioner. Vi har en lång historik av olika initiativ, men dessa behöver kommunicera med varandra. Vi behöver mer regelbundna möten som inte bara involverar lärosäten utan också andra aktörer. Ett centrum kan inte bara fokusera på utbildning, utan behöver också ha fokus på forskning och praktik, säger Maureen McKelvey.

Policy borde främja entreprenörskapsutbildning mer explicit, och skapa nationella samspel för att förbättra best practice inom både utbildning och forskning.

Panelen

Diskussionen modererades av Caroline Wigren, docent vid Lunds Universitets och professor vid Malmö Universitet och panellisterna var följande:

Johan Carlstedt, Director Industry and Enterprise, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Johan Eklund, Professor, Jönköping International Business School (JIBS) and Blekinge Tekniska Högskola (BTH) and Managing Director at Entreprenörskapsforum

Maureen McKelvey, Professor, University of Gothenburg

Rasmus Rahm, Executive Director of Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

Bild
Bild på panelmedlemmarna
Foto: European Entrepreneurship Education Workshop 2021
Mer information om Sten K. Johnsson centrum för entreprenörskap

Arrangör var Sten K. Johnsson centrum för entreprenörskap, som arbetar för kunskapsutveckling och -förmedling med syftet att stärka entreprenörskap och entreprenörer. Sten K. Johnsson centrum för entreprenörskap bjöd in till en workshop för forskare, lärare och policyskapare intresserade av entreprenörskap för att mötas och främja förståelsen för hur entreprenörskap bäst lärs ut och undervisas. Centret delar bland annat ut pris till person som på ett betydande sätt har bidragit till utvecklingen av entreprenörskap inom akademin i Europa, European Entrepreneurship Education Award.

Mer information: https://entrepreneur.lu.se/en/events/eeew/eeew-2021