Bild
Tecknad bild över Malmö
Länkstig

Maureen McKelvey tar plats i Malmös nya tillväxtkommission

Publicerad

Uppgiften att undersöka Malmös förutsättningar för inkluderande och hållbar tillväxt lockar namnkunniga personer från både näringsliv och akademin. Totalt har 17 kommissionärer tillsatts, varav Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg är en. Intresset för deltagandet har varit högt och nu kan arbetet för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö påbörjas.

Kommissionärerna har handplockats både från Sverige och Danmark och består av experter från näringslivet och akademin. Att hitta en blandning av kunskap och erfarenheter var av största vikt när förslagen på kommissionärer togs fram för att få ett brett och varierat perspektiv.

Bild
Bild på Maureen McKelvey
Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

Maureen McKelvey som är professor i industriell ekonomi och chef på Avdelningen för innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, representerar akademin. Hennes forskning fokuserar på innovation och entreprenörskap och hon driver sedan 2017 ett forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram kring entreprenöriella ekosystem: kunskap, innovation och entreprenörskap som medel för samhällsomvandling.

- Jag är hedrad att ha blivit invald som kommissionär i Tillväxtkommissionen. Det är många intressanta och erfarna personer som ingår och det kommer att bli spännande samtal om Malmö kommuns framtid, säger Maureen McKelvey.

Tillväxtkommissionen kommer att undersöka olika delområden som har stor påverkan på Malmös förutsättningar såsom geografiska förutsättningar och framtida infrastruktur, innovation och digitalisering, utbildning, arbetsmarknad och inkludering. 

- Malmö har en unik position geografiskt och får allt större betydelse för tillväxten regionalt och nationellt, vilket märks i intresset för att vara med att bidra i kommissionens arbete. Jag är glad att vi nu har en bred och stark laguppställning och därmed kan sätta igång kommissionens arbete, säger Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad.

Intresset bland de tillfrågade kommissionärerna har varit högt vilket visar på ett stort engagemang för att bidra till Malmös utveckling.

Tillväxtkommissionen ska jobba för att stärka företagen och där igenom gynna arbetsmarknaden i Malmö. Maureen McKelvey har lång erfarenhet av att jobba med beslutsfattare inom innovation och entreprenörskap kopplat till teknik och vetenskap och har tidigare anlitats som expert i innovationspolitik av bl.a OECD, Vinnova och EU.

- Min kunskap, tillsammans med de andra kommissionärerna, kan förhoppningsvis användas för att förbättra samhället och påverka den långsiktiga utvecklingen i Malmö. Genom att människor med olika expertis och erfarenhet arbetar tillsammans har vi bättre möjligheter att analysera problem och föreslå relevanta lösningar, säger Maureen McKelvey.

Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö har till uppgift att undersöka förutsättningar för Malmös tillväxt och ge förslag på åtgärder. Kommissionen är oberoende och beställd av Malmös kommunstyrelse och ska bygga vidare på lärdomar och erfarenheter från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö som avslutade sitt arbete 2013. Arbetet kommer vara nära kopplat till Agenda 2030 och de globala målen och beakta de olika hållbarhetsdimensionerna. 

Nästa steg i processen blir att ta fram en nulägesanalys och en övergripande plan för det kommande arbetet. Tillväxtkommissionens arbete är planerat att pågå mellan mars 2021 och december 2022. 

Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö i korthet

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Ordförande är Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola och professor i innovationsstudier vid Lunds universitet.

För mer information om kommissionärerna och Tillväxtkommissionen: https://malmo.se/tillvaxtkommissionen

Pressmeddelande har gått ut från Malmö stad. Du kan läsa det här: https://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/toppnamn-tar-plats-i-malmoes-nya-tillvaextkommission-3082756