Bild
Bild på digitalt möte
Länkstig

U-GOT KIES-workshop om europeiska perspektiv på forskarutbildning och den privata sektorn

För att utbyta kunskap och diskutera hur doktorander och akademiker kan vara en viktig kanal för kunskapsöverföring mellan universitet och industri organiserade Maureen McKelvey tillsammans med Guido Buenstorf workshopen ”Doctoral Education and the Private Sector: European Perspectives”. Workshopen samlade cirka 50 deltagare, 11 vetenskapliga artiklar och en högt kvalificerad panel.

Den upptagna kunskapen hos doktorander är en central överföringskanal mellan akademi och industri och tidigt engagemang av industriella partner i doktorandprojekt har potential att stärka denna överföring. Genom att samla forskare och branschrepresentanter från olika europeiska länder gav workshopen en möjlighet att utbyta idéer om olika format där europeiska universitet och deras industriella partners arbetar tillsammans inom forskarutbildningen.

Bild
Oscar Llopis
Oscar Llopis

"I really enjoyed all the presentations and discussions at the event. The diversity of studies and perspectives from different European countries (e.g. Italy, Sweden or Germany) was especially enriching to enhance our understanding on the role of industry in doctoral education. In general, the contributions reflected the importance of doctoral programs, PhD students and PhD holders to bridge the science - industry gap, while emphasizing the need to design and promote more targeted public policies to support it. Also, kudos to the organizers. All was smoothly arranged!"

Oscar Llopis, Assistant Professor, University of Valencia

Samtal och diskussioner om många viktiga ämnen

Forskning om doktorander i industrin, karriärvägar för personer med doktorsexamen, gränsöverskridande individers roll och egenskaper, samt hur samarbete mellan industri och akademi fungerar och vilka potentiella konsekvenser det kan ha både akademiskt och praktiskt,  var bland de ämnen som diskuterades.

Workshopen samlade mer än 50 deltagare och en av fördelarna med en digital workshop var att så många forskare från Europa, Storbritannien, Japan och Amerika kunde delta.

Bild
Emma Lappi
Emma Lappi

“I am extremely glad to have participated in the workshop. After what has felt like a long and isolated corona-winter, this workshop felt like an incredible source of fresh air. I found the workshop to be of high quality in terms of the research that was presented, but also the panel discussions. Overall, it was a great opportunity to interact with the scientific community, which is especially important for young scholars like myself.”

Emma Lappi, Post Doctoral Researcher, Jönköping University

Paneldiskussion mellan branschrepresentanter

Dessutom var branschrepresentanter från Tyskland och Sverige inbjudna till en paneldiskussion om temat, vilka underströk vikten av att investera i kunskap långsiktigt och bekräftade de utmaningar industridoktorander och handledare kan ställas inför.

Paneldeltagare
Michael Bölker (UniWiND)
Stefan Christiernin (Volvo Cars)
Hadley Coonley (AstraZeneca)

Michael Secinaro (AstraZeneca)
Alfred Hansel (Oncgnostics)
Stefan Krabel (Institut Innovation + Technik)
Johannes Moes (TU Berlin)
Lars Nielsen (Linköping Universitet, Wallenberg WASP and LINK-SIC)
Michael Tonge (AstraZeneca)

Mer information

Workshopen ”Doktorandutbildning och den privata sektorn: europeiska perspektiv” organiserades gemensamt av U-GOT KIES nätverk för kunskapsintensiva innovationsekosystem (Göteborgs universitet) och INCHER ‐ Kassel (universitetet i Kassel).

Kontakt
Maureen McKelvey: maureen.mckelvey@handels.gu.se
Guido Bünstorf: buenstorf@uni-kassel.de