Göteborgs universitet

Institutionen för ekonomi och samhälle

Kontaktinformation

Postadress
Box 625
405 30 Göteborg
Besöksadress
Viktoriagatan 13
Leveransadress
Viktoriagatan 13
411 25 Göteborg