Länkstig

Erik Gustafsson

Universitetslektor

Avdelningen för innovation och
entreprenörskap
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Rumsnummer
707
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Erik Gustafsson

Jag är forskare med fokus på entreprenörskap inom kreativa näringar, särskilt mode. Jag intresserar mig särskilt för vikten av olika kunskapsbaser och rollen som konstnärlig och kreativ kunskap spelar för entreprenörskap i dessa näringar.

Jag tilldelades 2020 medel från Bromanska stiftelsen för forskning och företagande för att vidareutveckla resultat från min avhandling. Jag är även Wallanderstipendiat 2020 och har genom detta fått finansiering för tre års forskning. Projektet, som heter Fashioning a sustainable future? syftar till att forska vidare kring entreprenörskap inom modeindustrin och rollen som designern och den konstnärliga kunskapen spelar för en hållbar omställning.

Jag disputerade den 12 november 2019 med avhandlingen Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur?. I avhandlingen studerade jag utbildade modedesigners och hur dessa ser på möjligheterna av att använda sin kreativitet och kreativa kunskap i framtida val, där entreprenörskap ses som en möjlig väg. I min avhandling har jag använt de teorierna kunskapsintensivt entreprenörskap (KIE) och entreprenöriella intentioner för att på så sätt bidra till forskningen kring entreprenörskap i kreativa näringar och rollen som kunskap och tillgång till andra typer av resurser spelar för dessa processer.

Jag har tidigare undervisat primärt inom ramen för masterprogrammet Knowledge-Based Entrepreneurship samt kandidatkursen i innovation och entreprenörskap, vilka båda ges av Avdelningen för innovation och entreprenörskap.

Forskningsområden

  • Kunskapsintensivt entreprenörskap
  • Kreativa näringar
    • Särskilt mode
  • Entreprenöriella intentioner

På andra webbplatser

Google Scholar