Länkstig

Erik Gustafsson

Universitetslektor

Avdelningen för innovation och
entreprenörskap
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Rumsnummer
707
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Erik Gustafsson

Jag är universitetslektor i innovation och entreprenörskap samt forskare med fokus på entreprenörskap inom kreativa näringar. Jag intresserar mig särskilt för vikten av olika kunskapsbaser och rollen som konstnärlig och kreativ kunskap spelar för entreprenörskap i dessa näringar. Relaterat till detta fokuserar jag även på förståelsen för värdeskapande utöver det monetära i relation till kreativa näringar.

2020 tilldelades jag Wallanderstipendiet av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse och har genom detta fått finansiering för tre års forskning. Projektet, som heter Fashioning a sustainable future?, syftar till att forska vidare kring entreprenörskap inom modeindustrin och rollen som designern och den konstnärliga kunskapen spelar för en hållbar omställning.

Jag disputerade 2019 med avhandlingen Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur?. I avhandlingen studerade jag utbildade modedesigners och hur dessa ser på möjligheterna av att använda sin kreativitet och kreativa kunskap i framtida val, där entreprenörskap ses som en möjlig väg. I min avhandling har jag använt de teorierna kunskapsintensivt entreprenörskap (KIE) och entreprenöriella intentioner för att på så sätt bidra till forskningen kring entreprenörskap i kreativa näringar och rollen som kunskap och tillgång till andra typer av resurser spelar för dessa processer.

Jag är ämneskoordinator på Avdelningen för innovation och entreprenörskap och undervisar inom ramen för masterprogrammen Knowledge-Based Entrepreneurship och Innovation and Industrial Management.

Forskningsområden

  • Kunskapsintensivt entreprenörskap
  • Kreativa näringar, särskilt mode
  • Entreprenöriella intentioner

På andra webbplatser

Google Scholar