Bild
Gruppfoto WOMI-deltagare
Foto: Stijn van Weegberg
Länkstig

Workshop med fokus på utmaningar och möjligheter med ny teknik

Forskare på den 12:e årliga workshopen om medicinsk innovation (WOMI) presenterade viktig forskning om en rad frågor som offentlig politik, styrning av hälsovård och medicinsk teknik. Flera artiklar fokuserar på utmaningarna och möjligheterna med ny teknik, inklusive AI.

Medlemmarna i WOMI fokuserar sin forskning inom innovation, entreprenörskap, och organisation i kontexten av hälso- och sjukvårdsorganisationer, branscher och i bredare fält inom medicin och life sciences. WOMIs årliga workshop tillhandahåller möjligheten att regelbundet utbyta idéer och diskutera aktuella och framväxande utmaningar. Medlemmarna strävar också efter att förstå relevansen av sin forskning från olika perspektiv och engagerar sig i dialoger med utvalda praktiker.

"The WOMI conference is a distinctive academic event that unites a diverse group of scholars who share an intellectual interest in understanding medical innovation. The collegial and friendly atmosphere provides exceptional opportunities to present research ideas at any stage of development and to benefit from incredibly constructive feedback." – Prof. Daniele Rotolo (Professor, SPRU, University of Sussex)

Foto på presentation
Foto: Stijn van Weegberg

Den 13–15 december arrangerades 2023 års Workshop on Medical Innovation (WOMI) i Reykjavik, Island. WOMI är arrangerades gemensamt av University of Iceland och Gothenburg U-GOT KIES centre vid Göteborgs universitet. Nästa år arrangeras konferensen i Manchester, England.

"WOMI has been going on for over 10 years, and we are very happy to host it next year at the Manchester Institute of Innovation Research in the Alliance Manchester Business School. We look forward to welcoming established scholars in medical innovation as well as young brilliant minds working together to advance the field." – Dr. Ronnie Ramlogan (Senior Lecturer at University of Manchester) & Dr. Dimitri Gagliardi (Senior Lecturer at the University of Manchester)

Bild
Foto på Dr. Dimitri Gagliardi och Dr. Ronnie Ramlogan
Dr. Dimitri Gagliardi och Dr. Ronnie Ramlogan
Foto: Stijn van Weegberg

Paper presentations

Authors 

Title 

Laurell, Johansson, Hidefjäll, and Barlow 

Value Co-creation and Institutional Logics for Business Model Innovation: A Longitudinal Case Study of Medical Technology Innovation in Healthcare 

Vie and Gulbrandsen 

Navigating Institutional Logics in the Introduction of New Clinical Methods in Norway's Specialist Healthcare System 

Rake and Zappa 

Team diversity and success in collaborative research: Empirical evidence from grant proposals in a research hospital 

Bodas Freitas and Oruganti 

Value Capture and Spillovers in Research-based Collaborations 

Rotolo, Natalicchio, Porter and Schoeneck 

Exploring the Emergence of Inter-organisational Networks in Emerging Technologies: The Case of Microneedles 

Testa Chiaromonte and Mina 

The Topology of Genome Research Networks 

Xu, Gagliardi and Ramlogan 

Innovation champions in the first-in-class drug innovation ecosystem 

Szücs 

Explaining Integrated Care Innovation: Highest to Lowest Hospital Readmission Rates among Older Persons by Professional Agency and Awareness-Farness-Fairness in Collaborative Capacity Building 

Akintola 

Bridging the Gap – Implementation of Research Evidence in Public Health 

Barberá-Tomás 

The application of Artificial Intelligence in Open Science biomedical projects. The case of Covid-19 diagnosis using medical imaging 

Gaglio 

Detection-driver AI devices’s first uses in radiology in France: can we talk about innovation? 

Gebel, Miozzo and Sosa 

Managing Complex Innovation through Knowledge Architects: The Application of Digital Twins for Drug Discovery 

Irgang, Gebel and Holmén 

Human-Machine Symbiosis: Managing Paradoxical Tensions in AI and Decision-Making in Healthcare 

Pelletier, Geuna and Souza 

AI and Robotics in Medical Research in Canada 

Organisation och finansiering

Detta var det tolfte året som WOMI hölls och workshopen arrangeras gemensamt av Rögnvaldur Saemundsson, University of Iceland, Maureen McKelvey, & Madeleine Englund, Göteborgs universitet. Workshopen finansierades av University of Iceland, Vetenskapsrådet, Professor McKelvey’s Distinguished Professor Programme (VR DNR 2017-03360) ‘Knowledge-intensive Entrepreneurial Ecosystems’, och Gothenburg U-GOT KIES Centre.

Foto på Prof. Maureen McKelvey och Prof. Rögnvaldur Saemundsson
Prof. Maureen McKelvey och Prof. Rögnvaldur Saemundsson
Foto: Stijn van Weegberg
Om WOMI

WOMI är ett internationellt nätverk av forskare som studerar innovation, entreprenörskap och organisation av forskning och utveckling inom ramen för hälso- och sjukvårdsorganisationer, medicintekniska produkter och läkemedelsindustrier och inom det bredare fältet medicin och biovetenskap.

https://www.gu.se/handelshogskolan/ekonomi-samhalle/womi-community-workshops-on-medical-innovation-and-healthcare