Bild
Foto på Anders Broström
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Anders Broström befordrad till professor

Anders Broström har befordrats till professor i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar vid Institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Från och med den 1 oktober är professor Anders Broström anställd som gästprofessor (20 %) vid Avdelningen för innovation och entreprenörskap. Han är också VD för Entreprenörskapsforum och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Anders Broström är en viktig medlem i Gothenburg U-GOT KIES centre och han kommer nu att få möjlighet att arbeta ännu närmare andra medlemmar i centret och få större genomslag i forskningen och verksamheten.

– Centret har etablerat sig som en ledande nod för innovations- och entreprenörskapsforskning, och det är en fantastisk möjlighet för mig att vara aktiv i den här miljön som gästprofessor, säger Anders Broström.

Bild
Foto på Anders Broström
Professor Anders Broström
Foto: Isac Lundmark

Utmärkt forskning, utveckla och förnya forskarutbildningen och påverka samhället

Gothenburg U-GOT KIES centre samlar ett brett spektrum av forskare, beslutsfattare, partners, organisationer, företag och entreprenörer för att driva aktiva diskussioner om kunskapsintensiva innovationsekosystem. Broströms forskning, befordran till professor och anställning som gästprofessor främjar de tre målen för Gothenburg U-GOT KIES centre - excellent forskning, utveckla och förnya forskarutbildningen och påverka samhället.  Broströms kompetens kompletterar befintlig forskning vid centret där vi studerar hur satsningar på forskning, utbildning och innovation uppstår. Anders har också lång erfarenhet av att undersöka samspelet mellan olika aktörer i kunskapssamhället.

Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan och föreståndare för Gothenburg U-GOT KIES-centre.

- Vi är väldigt stolta över Anders och hans prestationer! Att bli professor markerar höjdpunkten av prestation i den akademiska världen! Anders och jag har interagerat om forskning sedan han var doktorand. Jag har alltid imponerats av hans genuina intresse för att utveckla ny kunskap om teknisk utveckling och samverkan med universitet, samt hans sätt att säkerställa kontakten mellan akademin och flera olika samarbetspartners i samhället. Grattis!

Nära arbete med forskarutbildningen

Anders Broström kommer utöver sin forskning överta den viktiga tjänsten som ansvarig för forskarutbildningen inom 'Innovation, Entrepreneurship and Management of Intellectual Assets'. Han kommer att arbeta nära doktoranderna och som en del av denna tjänst är han även huvudhandledare för avdelningens tre nyrekryterade doktorander under deras första år.

 – Med flera mycket intressanta doktorandprojekt på gång och en ny grupp av doktorander som startar den här terminen förväntar jag mig att se en ny våg av forskning om dynamiken i entreprenöriella ekosystem från vår grupp under de kommande åren.

Bild
Bild på Johannes Tröndle, Stijn van Weegberg, Lina Hartmann and Anders Broström
Doktoranderna Johannes Tröndle, Stijn van Weegberg och Lina Hartmann, tillsammans med Anders Broström