Göteborgs universitet
Bild
Glödlampa med en med ett hus på

Vår forskarutbildning

Institutionens forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en ekonomie doktorsexamen eller en filosofie doktorsexamen (240 högskolepoäng). Det finns även möjlighet att avlägga en ekonomie licentiatexamen eller filosofie licentiatexamen (120 högskolepoäng) efter två års heltidsstudier. Vi erbjuder forskarutbildning inom Ekonomisk historia, Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar samt Kulturgeografi.

Ackrediterad av