Göteborgs universitet

Institutionen för ekonomi och samhälle

Bild
Bild på Viktoriagatan 13
Länkstig

På vår institution utbildar och forskar vi inom tre olika ämnesområden. Dessa är ekonomisk historia, innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar, samt kulturgeografi.

Vi erbjuder ett kandidatprogram i Samhällsanalys och vi har flera kurser på grundnivå. De ges dels som fristående kurser och ingår även i flera programutbildningar inom Göteborgs universitet: Europaprogrammet, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, Lärarprogrammet, Logistikprogrammet och Geografiprogrammen. Vi ansvarar också för två masterprogram inom innovation samt entreprenörskap.

Inom ämnet ekonomisk historia tittar vi på samhällsutvecklingen, vad som historiskt påverkat denna och vad som fortsätter påverka. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning.
Innovation, entreprenörskap management av intellektuella tillgångar blir allt viktigare för vår välfärd och vi behöver nya färdigheter och kompetenser. Vi utbildar framtida ledare, i nära samarbete med näringslivet, för att de ska få en teoretisk förståelse och även praktiska färdigheter inom dessa ämnen.
Kulturgeografi handlar om hur människor, företag och regioner utvecklas i förhållande till omvärlden. Vi studerar geografiska förhållanden, relationer och förändringsprocesser, samt alla de faktorer som påverkar samhällets utveckling på olika platser i världen. Vi tar med andra ord ett helhetsgrepp på samhällens utveckling - lokalt, regionalt och globalt.

Ackrediterad av