Bild
Foto på Maureen McKelvey
Maureen McKelvey
Länkstig

Maureen McKelvey om ISS2024

Publicerad

I juni arrangeras en stor samhällsekonomisk forskningskonferens, ISS2024, i Göteborg, i samarbete med the International Joseph A. Schumpeter Society. Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi, är föreståndare på centrumbildningen Gothenburg U-GOT KIES och är ansvarig för konferensen.

Hallå där Maureen! 

Vad innebär årets tema? 

Tema 2024 är Transformation: Creative Accumulation and Creative Destruction in the Economy . Transformation fokuserar på innovativ förändring, vilket är en klassisk aspekt av Schumpeters analys av ekonomin och samhället. Creative Accumulation and Creative Destruction avser olika sätt att skapa förändringar, antingen genom stora organisationer, där ny kunskap kompletterar redan existerande eller entreprenöriella satsningar, där ny kunskap och teknik ersätter den tidigare dominerande.

Vad kan det handla om? 

ISS2024 är en samhällsekonomisk forskningskonferens, och vi diskuterar just förändringar i ekonomin som skapar nya utmaningar och möjligheter för samhället. Dessa förändringar kan analyseras inom en mängd olika områden, allt från politiska, geografiska och historiska sammanhang, till industriföretag och näringslivet i stort.

Hur gör man för att delta i konferensen? 

Konferensen är öppen för både etablerade forskare, som professorer, och doktorander. Konferensen har redan fått in många extended abstracts men jag vill påminna om att deadline är 1a februari, så det finns fortfarande tid att skicka in. Vi satsar extra på aktiviteter för doktorander och de betalar 50% av konferensuppgift, tack vare generöst stöd från våra samarbetspartners. Registreringen är öppen, och ni hittar all information på vår hemsida.

Om ISS2024

ISS2024 är den 20:e International Joseph A. Schumpeter Society konferensen. Konferensen hålls vartannat år och 2024 äger den rum i Göteborg, Sverige, mellan söndagen den 9 juni och tisdagen den 11 juni. Konferensen anordnas av Gothenburg U-GOT KIES centre vid Göteborgs universitet.

Konferensens webbsida: https://www.gu.se/en/u-gotkies/iss2024