Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter sitter i grupp och pratar.
Foto: Carina Gran

Utbildning i ekonomisk historia

Studier i ekonomisk historia ger dig nya insikter om orsakerna till och konsekvenserna av förändringar, ändrad marknadsstruktur, de nationella gränsernas föränderliga karaktär och ökat ekonomiskt och kulturellt utbyte. Vi tittar på samhällsutvecklingen, vad som historiskt påverkat denna och vad som fortsätter påverka. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning.

Progam inom ekonomisk historia

Samhällsanalysprogrammet

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Kurser inom ekonomisk historia

Inom ekonomisk historia erbjuder vi kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Kurser på grundnivå

Arbete – i ekonomiskt och historiskt perspektiv, 7,5 hp, EHG260

Ekonomisk historia: Grundkurs, 30 hp, kvällskurs, EHG100

Ekonomisk historia: Grundkurs, 30 hp, EHG101

Ekonomisk historia, fortsättningskurs, 30 hp, EHG201

Ekonomisk historia före 1913, 15 hp, EHG111

Ekonomisk historia, fördjupningskurs, 30 hp, EHG310

Göteborgs ekonomiska och sociala historia, 15 hp, EHG080

Kapital och finans – ekonomiska och historiska perspektiv, 7,5 hp, EHG270

Modern ekonomisk historia, 15 hp, EHG121

Modern ekonomisk tillväxt, 7,5 hp, EHG250

Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria, 7,5 hp, EHG280

Kurser på avancerad nivå

Efter du har avlagt din kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta dina studier inom ekonomisk historia på masternivå.

Ekonomisk historia, magisteruppsats, 15 hp, EHA210

Forskningsmetoder, 7,5 hp, EHA512

Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv, 7,5 hp, EHA122

Internationell migration, 7,5 hp, EHA128

Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv, 7,5 hp, EHA129

Skapa och reglera marknader, 7,5 hp, EHA121

The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt, 7,5 hp, EHA126

Arbetsmarknad

När du har avslutat din utbildning i ekonomisk historia har du möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn. Hur din väg in på arbetsmarknaden ser ut hänger till stor del ihop med ditt val av studieinriktning. Genom en strategisk kombination av kurser i din kandidatexamen kan du inrikta dig mot arbete i olika branscher.