Göteborgs universitet
Bild
Studenter sitter i grupp och pratar.
Foto: Carina Gran

Utbildning i ekonomisk historia

Vårt samhälle är i ständig förändring, men först jordbrukets och senare industrisystemets genombrott har inneburit några av de största samhällsförändringarna under mänsklighetens historia. Hur människan genom denna historia har skaffat sin försörjning och hur fördelningen av resurser har förändrats är två frågor som är centrala inom ämnet ekonomisk historia. Och vilka förändringar sker i dag?

Ekonomisk historia hjälper oss att förstå pågående förändringar i samtiden genom att förstå de långsiktiga perspektiven. Inom ämnet finns möjlighet att studera den globala arbetsdelningen och levnadsstandarden samt förskjutningar av makt och rikedom mellan olika världsdelar. Undervisning och forskning berör också frågor kring genus, demografi, migration och givetvis också utmaningarna som miljöhot och klimatförändringar ställer samhället inför.

Vi har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samtidigt som vår forskning utgör en viktig del av vår verksamhet. Institutionens lärare och forskare deltar i internationella nätverk och projekt och publicerar sig i internationella tidskrifter. En annan viktig verksamhet är samverkan med näringsliv och samhälle.

Navigate to video: Vad är ekonomisk historia?
Video (3:49)
Vad är ekonomisk historia?

Kurser inom ekonomisk historia

Arbetsmarknad

När du har avslutat din utbildning i ekonomisk historia har du möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn. Hur din väg in på arbetsmarknaden ser ut hänger till stor del ihop med ditt val av studieinriktning. Genom en strategisk kombination av kurser i din kandidatexamen kan du inrikta dig mot arbete i olika branscher.

Europaprogrammet, Ekonomisk historia

Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier.