Göteborgs universitet
Bild
Bild på modell över bostadsområde
Foto: Yolvin Pizan

Forskarutbildning i kulturgeografi

Vår forskarutbildning syftar till att utbilda de studerande till kompetenta, kreativa och kritiska forskare i kulturgeografi. Forskarutbildningen leder till doktorsexamen med tillhörande doktorsavhandling, och/eller till en licentiatexamen med licentiatuppsats. Licentiatexamen kan avläggas som etappmål på väg mot doktorsexamen.

Forskningsmiljön vid avdelningen kännetecknas av några större teman och organiserade forskargrupper:

  • Mobilitet och tillgänglighet i tid och rum
  • Landskap och fysisk planering
  • Utvecklingsgeografi

Forskarutbildningen bedrivs genom avhandlingsarbete med stöd av individuell handledning samt deltagande i forskarkurser, forskargrupper, högre seminarier, konferenser samt exkursioner. Forskarutbildningen leds av en kommitté (FK) där forskarhandledarna och en doktorandrepresentant är ledamöter.