Bild
Bild på humle och vete
Länkstig

Innovation som konkurrensfördel för entreprenörskap på landsbygden

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet ska genomföra en studie av småskaligt jordbruk och småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker på landsbygden. Syftet är att undersöka innovation som en konkurrensfördel för entreprenörskap på landsbygden.

Bild
Ethan Gifford
Ethan Gifford

Ethan Gifford och Daniel Ljungberg, båda forskare inom innovation och entreprenörskap vid Göteborgs universitet, ska studera förutsättningarna för entreprenörskap och innovativ verksamhet på landsbygden. De kommer undersöka företag på landsbygden i två regioner i Sverige: Västra Götaland och Halland. Deras fokus kommer att ligga på småskaligt jordbruk och småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker, som mikrobryggerier och mindre vinproducenter.

Gifford och Ljungberg kommer att göra fallstudier av befintliga entreprenörer och företag på landsbygden.

Bild
Daniel Ljungberg
Daniel Ljungberg

- Målet är att identifiera de innovativa metoder som för närvarande används eller är under utveckling, och att omsätta lärdomar från mer framgångsrika innovatörer till allmänna råd eller riktlinjer för andra landsbygdsbaserade entreprenörer, säger Ethan Gifford.

Varför är projektet angeläget ur ett samhällsperspektiv?

Entreprenörer på landsbygden står inför en ”nyskapande förstörelse”, som påverkar deras förutsättningar för överlevnad och tillväxt. De verksamheter och affärsmodeller som finns utmanas och ersätts av nya, till följd av teknikförändringar och demografiska förändringar (åldrande befolkning, ökande mobilitet/avbefolkning). Landsbygdsentreprenörer måste därför bli mer innovativa och utveckla sina erbjudanden, processer och affärsmodeller.

- Detta är kritiskt för att landsbygden ska bibehålla den nivå av egenföretagande som behövs för ekonomisk stabilitet i dessa regioner, säger Ethan Gifford.

Vidare så har entreprenöriella företag på landsbygden potential att ”knuffa” samhället mot mer hållbara och gröna normer, värderingar och kundpreferenser, genom att utveckla nya affärsmodeller som kombinerar hållbara erbjudanden och processer med de fördelar som ges av tjänstefiering och digitalisering.

Mer information

Titel på projektet: Innovation as a competitive advantage for rural entrepreneurship in West Sweden: A study of small-scale farming and alcoholic beverage production

Projektet är på två år och finansieras med 1 600 000 kr från Familjen Kamprads Stiftelse. https://familjenkampradsstiftelse.se/