Bild
Bild på Stan Metcalfe när han presenterar
Länkstig

Professor Metcalfe talare på Swedish Schumpeter Lecture

Professor Stan Metcalfe var talare på the Swedish Schumpeter Lecture 2022. Professor Metcalfe är hedersdoktor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och professor Emeritus vid University of Manchester, och han gav en inspirerande föreläsning om hur kunskap och innovationer leder till ekonomisk förändring.

Professor Metcalfes föreläsning hade ett övergripande tema om innovationens roll för att skapa välstånd från kunskap, sedd genom Joseph Schumpeters och Alfred Marshalls texter. Metcalfe delade sin syn av dessa två banbrytande ekonomer, som förändrade vårt sätt att tänka kring innovation och ekonomisk transformation. Schumpeter och Marshall främjar radikalt olika sätt att tolka hur innovation sker och, lika viktigt, de processer genom vilka nyheter omvandlar en ekonomi. I en tid av enorma globala utmaningar, vars lösningar kräver ett stort beroende av vetenskap och teknik, är det dags att återuppta frågan om hur innovationer leder till ekonomisk förändring.

Föreläsningen streamades live och spelades in. Cirka 200 personer deltog online, inklusive framstående forskare, näringslivsrepresentanter och deltagare från svenska departement och myndigheter. Dessutom var föreläsningssalen fullbokad med ytterligare cirka 35 personer som deltog i föreläsningen på plats.

Professor Stan Metcalfe

Bild
Stan Metcalfe
Professor Stan Metcalfe

Stan Metcalfe utsågs 2018 till ekonomie hedersdoktor inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Stan Metcalfe har på ett värdefullt sätt bidragit till utvecklingen av forskarutbildningsämnet ”innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar” på Handelshögskolan.

Hans forskning har en avgörande betydelse i att förklara att innovationer bygger på aldrig avstannande evolutionära processer där en förutsättning är ett heterogent utbud av kompetens bland entreprenörer och andra aktörer. Genom sin generositet och vetenskapliga gärning har Stan Metcalfe inspirerat och stöttat forskning och utbildning vid Avdelningen för innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och forskningscentret U-GOT KIES.

Swedish Schumpeter Lecture

2022 anordnas Swedish Schumpeter lecture gemensamt av Gothenburg Centre on Knowledge-intensive Innovation Ecosystem (U-GOT KIES) och Entreprenörskapsforum.

Swedish Schumpeter Lectures är Entreprenörskapsforums föreläsningsserie om entreprenören, entreprenörskapets funktion och roll för den ekonomiska utvecklingen. Varje år presenterar en internationellt erkänd forskare sitt arbete och välrenommerade svenska företrädare för akademi, näringsliv och politik ges möjlighet att kommentera forskningen. Joseph Schumpeter (1883–1950) identifierade entreprenören som den centrala drivkraften i en dynamisk ekonomi och var därmed den akademiker som tog in entreprenören i den ekonomiska analysen.

Anders Boström är vd på Entreprenörskapsforum och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH):

"Entreprenörskapsforum lanserade föreläsningsserien ‘Swedish Schumpeter Lectures’ 2011, i syfte att uppmärksamma världsledande forskning om entreprenörskap och innovation. Jag är mycket glad att vi i år kan arrangera detta i samarbete med U-GOT-KIES, då centret starkt bidragit till att flytta fram positionerna för den här typen av forskning i Sverige.”

Foto på Anders Boström, vd Entreprenörskapsforum, Maureen McKelvey, föreståndare U-GOT KIES och professor Stan Metcalfe.
Anders Boström, vd Entreprenörskapsforum, Maureen McKelvey, föreståndare U-GOT KIES och professor Stan Metcalfe.
Mer information

Entreprenörskapsforum
Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars huvuduppgift är att initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Länk till webbsida: https://entreprenorskapsforum.se/

U-GOT KIES
U-GOT KIES forskar kring kunskapsintensiva innovationsekosystem, hur de påverkar samhällens välstånd och hur de skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Länk till webbsida: https://www.gu.se/en/u-gotkies