Bild
Bild på Torbjörn Lundh och Maureen McKelvey
Torbjörn Lundh och Maureen McKelvey
Länkstig

Fokus på ’Creative Destruction’ när nytt forskningscentrum invigdes

Göteborgs centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem (U-GOT KIES), det nya fakultetsöverskridande forskningscentret vid Göteborgs universitet, invigdes fredagen den 22 oktober. Under evenemanget utforskades olika perspektiv på hur, varför och när innovation, entreprenörskap och vetenskap kan främja ekonomisk och samhällelig förändring. Invigningsceremonin för U-GOT KIES blev startskottet för en dialog om dessa frågor, mellan ledare, entreprenörer och forskare från olika delar av samhället.

Navigate to video: Opening ceremony for U-GOT KIES - Gothenburg Centre on Knowledge-intensive Innovation Ecosystems
Video (1:15:35)
Opening ceremony for U-GOT KIES - Gothenburg Centre on Knowledge-intensive Innovation Ecosystems

Se filmen från invigningen på YouTube.
 

Professor Torbjörn Lundh, vicerektor för samverkan och nyttiggörande vid Göteborgs universitet, inledde tillsammans med professor Maureen McKelvey, föreståndare för U-GOT KIES.

- En av uppgifter jag har som vicerektor för samverkan är att se till att innovation och nyttiggörande förenklas och effektiviseras inom  universitetet, för att på så sätt kunna påverka samhället. Att ha ett forskningscentrum med fokus på dessa frågor är av stor betydelse för Göteborgs universitet och jag ser fram emot centrets fortsatta arbete , säger Torbjörn Lundh.

- Universitetet som organisation spelar en viktig långsiktig roll för innovationsekosystem genom att bibehålla akademiska grundläggande värderingar och kritiskt tänkade, likväl som genom sina mer direkta interaktioner med olika intressenter. U-GOT KIES kommer fylla en viktig funktion för att stärka denna roll ytterligare, säger Maureen McKelvey.

Paneldiskussioner om Creative Destruction 

Under evenemanget utforskades olika perspektiv på hur, varför och när innovation, entreprenörskap och vetenskap kan främja ekonomisk och samhällelig förändring. Temat var Creative Destruction through Innovation, Entrepreneurship & Science. Creative Destruction (kreativ förstörelse) kan definieras som en dynamisk process där föråldrade ekonomiska och tekniska strukturer ersätts med nya. Dessutom är kreativ förstörelse en mekanism där befintliga resurser återanvänds för nya användningsområden. Diskussionerna fördes i två paneler, modererade av Magnus Aronsson från Esbri (Entrepreneurship and Small Business Research Institute). Fokus för panelerna var hur och varför individer och organisationer kan stimulera sådan förändring genom att främja innovation, entreprenörskap och vetenskap.

Bild
Panel 1

Den första panelen Kunskapsintensiva innovationsekosystem: Stora företags perspektiv bestod av Anna Sandström, AstraZeneca, Guido Buenstorf, Kassel universitet, Tyskland, Stefan Christiernin, Volvo Cars, och Nathalie Lazaric, Université Côte d’Azur Sophia Antipolis, Frankrike. Paneldeltagarna diskuterade de olika typer av roller som stora, väletablerade, multinationella företag kan ha i ett innovationsekosystem, såsom att attrahera kompetens globalt, stimulera innovation hos mindre företag genom innovationshubbar och som leverantörer, likväl som att interagera med universitet och andra intressenter genom relevanta projekt såsom Green City Zone Gothenburg gällande framtida samhällsmässiga mål.

Bild
Panel 2

Den andra panelen Kunskapsintensiva Innovationsekosystem: Entreprenörskap bestod av José González, musiker & låtskrivare, Rögnvaldur Saemundsson, Islands universitet, Artur Aira, BICO Group, och Astrid Heidemann Lassen, Aalborg universitet, Danmark. Paneldeltagarna diskuterade innovationsprocesser och tillväxt inom kunskapsintensiva entreprenöriella företag i olika sektorer, med olika krav på kreativitet, vetenskap och tillväxt.

Excellent akademisk miljö inom innovation och entreprenörskap

Invigningsceremonin avrundades med några avslutande ord från Olof Zaring, prefekt för Institutionen för ekonomi och samhälle (värdavdelningen) och Per Cramér, dekan, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Per Cramér betonade Handelshögskolans långvariga engagemang för att attrahera externa medel i processen för att bygga upp en excellent akademisk miljö inom innovation och entreprenörskap, och vikten som dessa medel haft för att möjliggöra satsningar, något som i sig har varit en essentiell del för instiftandet av den nya centrumbildningen U-GOT KIES.

Bild
Bild på Per Cramér och Olof Zaring
Per Cramér och Olof Zaring
Om U-GOT KIES och panellisterna

Göteborgs centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem (U-GOT KIES) är ett fakultetsöverskridande och internationellt forskningscentrum vid Göteborgs universitet. Vi fokuserar på dynamiken i kunskapsintensiva innovationsekosystem, och särskilt hur och varför de bidrar till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och påverka välståndet i samhället. När det gäller teknologier och industrier är vi särskilt intresserade av innovation och entreprenörskap som involverar: life-science och medicinsk innovation; kreativa näringar och sport; och teknik inklusive AI.

Läs mer på U-GOT KIES hemsida

Om panellisterna

Panel 1 Knowledge-intensive Innovation Ecosystem: Large companies’ perspectives

Anna Sandström, AstraZeneca. Director Science Policy and Relations Europe. Member of U-GOT KIES Societal Advisory Council

Guido Buenstorf, Professor in Economics, University of Kassel, Germany. Researcher. Previous VPP (Visiting Professor Program). Member of U-GOT KIES Centre Steering Committee

Stefan Christiernin, Volvo Cars, Director of External Research and Chairperson of the Strategic Knowledge & Research Committee. Member of U-GOT KIES Societal Advisory Council

Nathalie Lazaric, Professor in Economics, Université Côte d’Azur Sophia Antipolis, France; VPP. Member of U-GOT KIES Centre Steering Committee

Panel 2: Knowledge-intensive Innovation Ecosystem: Entrepreneurship

José González, Musician & songwriter. Member of U-GOT KIES Societal Advisory Council

Rögnvaldur Saemundsson, Professor in Industrial Engineering, University of Iceland. Researcher at University of Gothenburg. Member of U-GOT KIES Centre Steering Committee

Artur Aira, Director / BA bioPrinting at BICO Group

Astrid Heidmann Lassen, Associate Professor in Operations and Innovation Management, Aalborg University, Denmark. Previous VPP (Visiting Professor Program). Member of U-GOT KIES Centre Steering Committee