Göteborgs universitet

Handelshögskolan

Bild
Handelshögskolans huvudentré
Länkstig

Välkommen till Handelshögskolan! Här hittar du forskning och utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och därmed en av drygt 100 handelshögskolor runt om i världen som är trippelackrediterade. "Triple Crown" visar att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar.

Samarbeta med oss

Vår forskning och utbildning har ett syfte: att påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. För att lyckas med detta krävs engagemang och samarbete med näringslivet och samhället runt omkring oss. Vi tar oss an aktuella samhällsproblem, som vi analyserar med de mest lämpliga metoderna. Ofta krävs en tvärvetenskaplig ansats och då är vår ämnesmässiga bredd en stor tillgång, liksom att vi är en del av universitetet.

Navigate to video: Detta är Handelshögskolan
Video (1:29)
Detta är Handelshögskolan

Ackrediterad av