Göteborgs universitet
Bild
Bild på virtuell teknik
Foto: Gerd Altmann
Länkstig

Forskning innovation och entreprenörskap

Att utveckla världsledande forskning är vårt mål. Vi är särskilt drivna att bedriva relevant forskning som kan påverka vår undervisning av mastersstudenter och doktorander, samt påverka samhället genom diskussioner med offentliga politiska organisationer, entreprenörer och stora globala företag.

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Innovationsprocessen är ett övergripande forskningsperspektiv, entreprenörskap en delprocess och hanteringen av immateriella tillgångar ett strategiskt viktigt perspektiv.

Detta innebär att ämnet innefattar analys avseende följande fem specialiseringar:

  • Innovationsprocessens aktörer: individer (innovatörer), organisationer (företag)
  • Innovationer som sociala system, betydelsen av nätverk och institutioner
  • Innovationsprocessens förlopp med särskilt med betoning på kunskap och lärande
  • Särdrag hos innovationer: tendensen till ansamlingar, dess variation i tid och rum (industriell dynamik
  • Hanteringen av immateriella tillgångar; Ekonomiska och sociala konsekvenser av innovation; och Innovationsinriktad politik.