Bild
Bild på Linus Brunnström
Foto: Jennifer Brunnström
Länkstig

Linus Brunnström får Wallanderstipendiet 2021

Publicerad

Linus Brunnström är en av mottagarna av Wallanderstipendiet 2021. Stipendiet, som delas ut av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse, går till framstående unga forskare som disputerat inom det senaste året och syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling som forskare och meritera sig under de tidiga åren som akademiker. Stipendiet täcker tre års forskning på heltid.

Bild
Bild på Linus Brunnström
Linus Brunnström
Foto: Jennifer Brunnström

Linus har mottagit stipendium för ett projekt kallat Forskarens och universitetets roll i skapandet av hållbar tillväxt i kunskapsintensiva ekosystem: maritima ekosystem i vilket han kommer att utveckla resultat och kunskap från sin avhandling med fokus på den blå ekonomin. Han avser att analysera hur hållbar tillväxt kan skapas i ett kunskapsintensivt maritimt ekosystem i samverkan mellan forskare, universitet och entreprenörer. Den kommande forskningen fokuserar på hur komplex universitetskunskap kan realiseras och kommersialiseras i olika former och hur entreprenörer kan ges nya förutsättningar att utveckla kunskapsintensiva företag genom tillgång till universitetens infrastruktur och dess forskare.   

- Jag känner mig både väldigt hedrad och sporrad att ha blivit tilldelad ett sånt prestigefyllt stipendium. Nu kan jag arbeta koncentrerat på att utveckla min forskning och förhoppningsvis ge något tillbaka i form av användbar kunskap i den pågående blåa omställningen till en hållbarare tillväxt.

Linus Brunnström disputerade i januari 2021 med avhandlingen Commercialization done differently - How Swedish university incubators facilitate the formation of knowledge-intensive entrepreneurial firms. Han har sedan dess haft anställning som forskare och projektledare på Avdelningen för innovation och entreprenörskap och centrumbildningen Hav och samhälle. Som Wallanderstipendiat kommer han fortsatt att vara kopplad till dessa samt till Centret för kunskapsintensiva innovationsekosystem (U-GOT KIES).

Om stipendiet

Stipendierna är avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Stipendierna ger treårig full finansiering för innehavaren (f.n. 1.725 tkr) och syftar till att denna ska kunna uppnå docentkompetens.

Mer information: https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna