Länkstig

Samspelet mellan offentlig och privat sektor viktigt för att skapa innovativa förändringar

Publicerad

GOT KIES, ett GU-baserat forskningsnätverk, var tillsammans med European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), värd för paneldebatten Innovation at the Intersection of Public and Private Forces: Are there distinct roles for market and government? Talarna, Prof. Mariana Mazzucato, University College London, och Prof. Maureen McKelvey, Göteborgs universitet (GU) och direktör av GOT KIES, diskuterade de olika perspektiven under ledning av moderatorn Prof. Nathalie Lazaric, Université Côte d’Azur, CNRS GREDEG, Frankrike, gästprofessor på GU, och EAEPEs president.

Bild
Maureen McKelvey
Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

- Vi här i Göteborg är ytterst nöjda med paneldebatten som samlade över 70 deltagare från hela Europa, och även med vårat samarbete med EAEPE som är resultatet av ett nära samarbete med gästprofessor Lazaric säger Maureen McKelvey.

Debatten var fokuserad på hur viktigt samspelet mellan offentlig och privat sektor är i olika marknadsprocesser, i synnerhet i relation till att stimulera och reglera innovation och entreprenörskap riktad mot samhällets största utmaningar, såsom åldrande befolkning, sjuk- och hälsovård, samt miljöförstöring och långsiktig hållbar utveckling. Diskussionen tog upp likheter och skillnader i hur debattörerna reflekterar kring kärnproblemen av hur innovationer skapas, både inom offentliga och privata verksamheter, samt var och hur dessa möts och hur eventuella samarbeten skulle se ut.

Bild
Mariana Mazzucato
Mariana Mazzucato

“Attending the panel was extremely interesting because it has raised fundamental issues about alternative forms of governance to promote innovation. It also has led to reflect on forms of co-creation that integrate multiple voices to imagine new solutions for societal challenges. Many thanks to both panelists, Prof. M. Mazzucato and Prof. M. McKelvey, for such a great discussion.  I really look forward to participating in future GOT KIES events.”
Dr. Pablo D’Este, INGENIO (CSIC-UPV), Spain

“Debatten erbjöd flera intressanta perspektiv på innovation som en angelägenhet för staten. Mazzucati och McKelvey diskuterade vilka mandat som bör ges till statliga myndigheter och tjänstemän, samt vilka slags forskning om innovationsfrågor som behövs för att utveckla vår förståelse för samspelet mellan offentlig och privat sektor. De två  professorerna argumenterade båda för en systemsyn på innovationsfrågor, men presenterade olika syn på vilken slags entreprenörskap som kan förväntas ligga bakom de viktigaste innovationerna i framtiden.”
Anders Broström, docent, KTH (INDEK), Stockholm
 

Film från paneldebatten

Navigate to video: Panel debate: Innovation at the Intersection of Public and Private Forces: Are there distinct roles for market and government?
Video (1:02:08)
Panel debate: Innovation at the Intersection of Public and Private Forces: Are there distinct roles for market and government?
Panel debate: Innovation at the Intersection of Public and Private Forces: Are there distinct roles for market and government?