Göteborgs universitet

U-GOT KIES - Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem

Bild
Bild på innovativ teknologi
Länkstig

U-GOT KIES forskar kring kunskapsintensiva innovationsekosystem, hur de påverkar samhällens välstånd och hur de skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Här samarbetar både svenska och internationella forskare från olika discipliner, exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, innovation, entreprenörskap, industriell teknik och organisation, med externa aktörer för att studera hur teknik, samhälle och ekonomi samspelar.

Innovationsekosystem är miljöer som främjar innovation och innovationsbaserad tillväxt. De kan utgöras av såväl fysiska mötesplatser för olika aktörer som av arbetsformer som underlättar innovation inom och mellan företag och organisationer. De utgår från olika typer av vetenskaplig, teknisk och kreativ kunskap. Innovationsekosystem kan sedan samordna olika aktörer från akademi, näringsliv och offentliga verksamheter att driva fram kunskapsintensiva innovatoner.

Mer information finns på vår internationella sida