Göteborgs universitet

Administrativ personal

Här presenteras den administrativa personalen och deras kontaktuppgifter.

Institutionsadministration

Administrativ chef

Liselotte Falk Johansson
Tel: 031-786 4750
liselotte.falk@gu.se

Ekonom

Anna-Maria Eurenius
Tel: 031-786 6361
anna-maria.eurenius@gu.se

Ekonomiadministratör

Anna-Lena Arvidsson
Tel: 031-786 2740
anna-lena.arvidsson@gu.se 

Kommunikatör

Kajsa Folmeus Strandberg
Tel: 031-786 1454
kajsa.strandberg@gu.se

Personalhandläggare

Sandra Ekermo
031-786 5794
sandra.ekermo@gu.se

Studieadministration

Studieadministratör

Bettina Sirén Elwing
Tel: 031-786 1407
bettina.siren@gu.se

Studie- och forskarutbildningsadministratör

Petri Ruotsalainen
Tel: 031-786 1392
petri.ruotsalainen@gu.se

Studievägledare/Utbildningshandläggare

Mattias Danielsson
Tel: 031-786 3622
mattias.danielsson.2@gu.se

Mattias är vikarie för Linda Schöndell.