Göteborgs universitet
Bild
Studenter står och pratar på Piazzan,
Foto: Carina Gran
Länkstig

Utbildning i innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap blir allt viktigare för välstånd och välfärd och då behövs en ny uppsättning färdigheter och kompetenser. Vi kan inte bara driva fram en teoretisk förståelse för dessa ämnen, utan vi måste lära oss nya och praktiska färdigheter för framtida ledare inom näringsliv, industri och akademi.

Mastersprogram

Avdelningen för innovation och entreprenörskap erbjuder två mastersprogram, som båda ges på engelska och leder fram till en internationellt erkänd masterexamen. Nedan hittar du kortare information om programmen samt länk till respektive programhemsida där du hittar mer information om innehåll, upplägg, kursplaner samt antagningskrav.

Studenterna på mastersprogrammen Innovation and Industrial Management (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE) har möjlighet att söka Stenastiftelsens resestipendier.