Göteborgs universitet
Bild
Bild på händer på laptop

Hitta experten

Här hittar du forskare på institutionen som kan svara på frågor inom sina expertområden. Hittar du inte det ämne du söker vänligen kontakta vår kommunikatör: Kajsa Folmeus Strandberg, 031-786 1454, kajsa.strandberg@gu.se

Avdelningen för ekonomisk historia

Näringslivs- och företagshistoria

Oskar Broberg, universitetslektor
Malin Dahlström, forskare
Susanna Fellman, professor 
Martin Fritz, professor emeritus
Per Hallén, universitetslektor
Jenny Högforsen, doktorand
Sverker Jonsson, professor emeritus
Birgit Karlsson, professor emerita
Mathias Krusell, doktorand

Makroekonomisk historia

Christer Lundh, professor
Anna Missiaia, universitetslektor
Svante Prado, universitetslektor
Jens Boberg, doktorand

Arbetsmarknad, migration och befolkning

Debora Birgier, gästforskare
Jesper Hamark, forskare
Suvi Heikkuri, doktorand
Ann Ighe, universitetslektor
John Lapidus, forskare
Christer Lundh, professor
Svante Prado, universitetslektor
Klas Rönnbäck, professor
Stefan Öberg, forskare

Ekonomisk agrar- och miljöhistoria

Staffan Granér, universitetslektor
Carl-Johan Gadd, professor emeritus

Afrikas ekonomiska historia

Happy Kondwani Ngoma, doktorand
Klas Rönnbäck, professor
Dimitrios Theodoridis, forskare

Avdelningen för kulturgeografi

Landskap och fysisk planering

Shelley Kotze, doktorand
Charlotta Capitao Patrao, doktorand
Marie Stenseke, professor

Mobilitet och tillgänglighet i tid och rum

Erik Elldér, universitetslektor
Ana Gil Solá, biträdande universitetslektor
Ellen Lagrell, doktorand
Anders Larsson, universitetslektor
Jerry Olsson, universitetslektor
Eva Thulin, professor
Evangelos Vafeiadis, doktorand
Bertil Vilhelmson, professor

Utvecklingsgeografi

Robin Biddulph, forskare
Margareta Espling, universitetslektor
Kanchana N Ruwanpura, professor
Sara Falkensjö, doktorand
Jonas Lindberg, universitetslektor
José Neves, doktorand

Turism

Kristina Lindström, universitetslektor

Avdelningen för innovation och entreprenörskap

Universities, Academic Entrepreneurship and Emerging Technologies

Johan Brink, universitetslektor
Linus Brunnström, doktor
Guido Bünstorf, professor
Ethan Gifford, biträdande universitetslektor
Daniel Hemberg, doktorand
Magnus Holmén, gästforskare
Daniel Ljungberg, universitetslektor och docent
Maureen McKelvey, professor
Rögnvaldur Saemundsson, professor
Viktor Ström, doktorand
Olof Zaring, universitetslektor och docent

Innovation in Global Business Strategy

Ethan Gifford, biträdande universitetslektor
Magnus Holmén, gästforskare
Maureen McKelvey, professor
Rögnvaldur Saemundsson, professor

Entrepreneurship in Society: Business, Cultural and Social Entrepreneurship

Johan Brink, universitetslektor
Ethan Gifford, biträdande universitetslektor
Erik Gustafsson, gästforskare
Ida Hermansson, gästforskare
Astrid Heidemann Lassen, professor
Daniel Ljungberg, universitetslektor och docent
Maureen McKelvey, professor
Olof Zaring, universitetslektor och docent

Public Policy and Innovation Governance

Guido Bünstorf, professor
Magnus Holmén, gästforskare
Maureen McKelvey, professor
Olof Zaring, universitetslektor och docent