Bild
Bild på humle och vete
Länkstig

Nya förutsättningar för lyckat entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden står inför en "kreativ förstörelse" av gamla affärsmetoder och affärsmodeller. Detta i sin tur leder till nya förutsättningar för överlevnad och tillväxt. Små företag måste bli mer innovativa och förbättra sina produkter, tjänster och processer för att bli mer konkurrenskraftiga på lång sikt.

Med dessa frågor jobbar Ethan Gifford, som sedan 5 maj är docent i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  Projektet handlar om hur just innovation kan vara en konkurrensfördel för entreprenörskap på landsbygden i Västsverige. Verksamheten som Ethan och två andra forskare, Daniel Ljungberg (Göteborgs universitet) och Magnus Holmén (Högskolan i Halmstad), ska titta närmare på är småskaliga gårdsbutiker och mikrobryggerier

- Målet är att få en förståelse för hur och i vilken utsträckning innovationsverksamhet av olika slag används eller utvecklas. Vi ska också försöka dra lärdomar från de mer framgångsrika innovatörerna och resultatet kommer ligga till grund för mer allmänna råd eller riktlinjer för andra landsbygdsbaserade företagare, säger Ethan Gifford.

Bild
Bild på ölbryggeri

Innovation nödvändig för långsiktig konkurrenskraft

Den förändring, eller den ”kreativa förstörelsen” som just nu sker är ett resultat av åldrande och allt mer rörliga befolkningar, förändrad demografi och förändringar i teknik. Små företag måste därför bli mer innovativa och förbättra sina produkter, tjänster och processer för att bli mer konkurrenskraftiga på lång sikt.

- Företag på den svenska landsbygden som etablerar hållbara produkter, processer och metoder inom entreprenöriella verksamheter, samtidigt som man tar vara på servitiseringens och digitaliseringens möjligheter, bidrar inte bara till denna konkurrenskraft. Genom att använda olika typer av nya affärsmodeller och bästa praxis, har de också potential att "nudga" samhället mot grönare normer, värderingar och konsumentsmak.

Om Ethan

Bild
Foto på Ethan Gifford
Ethan Gifford

Ethan är född och uppvuxen i Anchorage, Alaska i USA och han har bott i Sverige i 15 år. 2003–2004 tillbringade han ett år i Sverige som utbytesstudent på kandidatnivå från University of Colorado. Efter avslutade kandidatexamen i internationell ekonomi återvände han till Sverige och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där han tog sin masterexamen inom International Business and Trade.

- Jag valde att studera i Sverige tack vare min kärlek till svensk musik och flexibiliteten i universitetssystemet för utbytesstudier. Jag tycker om att spela och skriva musik, fiska och att vara utomhus, och i Sverige finns förutsättningar för allt detta.

Ethan valde en karriär inom akademin och 2013 tog han en doktorsexamen i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. I april 2023 antogs han som docent. Hans forskningsintressen kretsar för närvarande kring ämnen som: hållbar utveckling i relation till innovation och entreprenörskap; kunskapsintensivt entreprenörskap; innovationsekosystem; entreprenörskapsutbildning och pedagogik; nätverk och nischframväxt inom kreativa industrier; fast tillväxt; och evolutionär ekonomi.

Faktaruta

Docent
Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Kreativ förstörelse
Kreativ förstörelse är ett begrepp introducerat 1942 av nationalekonomen Joseph Schumpeter för att beskriva den förändringsprocess som åtföljer viktiga teknologiska eller ekonomiska landvinningar.

Servitisering
Servitisering hänvisar till industrier som använder sina produkter för att sälja "resultat som en tjänst" snarare än en engångsförsäljning. Netflix och Spotify är förmodligen de mest välkända exemplen på detta, att leverera media som en tjänst, istället för att kunder köper CD-skivor, DVD-skivor etc.

Nudging
Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. Man kan säga att nudging är en liten ”knuff i rätt riktning”, som gör att en person väljer ett alternativ framför ett annat. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att följa en regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart.