Bild
Photo of innovation system
Länkstig

Postdoktor presenterade forskning på Getinge AB

Gouthanan Pushpananthan, postdoktor vid U-GOT KIES -Cenrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem och vid Avdelningen för innovation och entreprenörskap vid Handelshögskolan, var inbjuden till Getinge AB för att presentera och dela resultaten från sin forskning om innovationsekosystem.

Bild
Gouthanan Pushpananthan
Gouthanan Pushpananthan

Pushpananthan fick nyligen ett pris från IMIT, Institute of Management of Innovation and Technology och skrev en artikel om sin pågående forskning: Innovation ecosystems & industry 4.0 — Leveraging technological change to create ecosystems.

Som ett resultat av utmärkelsen blev Pushpananthan inbjuden att presentera för Getinges högsta ledning. Huvudtemat för hans presentation var hur innovation påverkas av industri 4.0: kännetecknad av automatisering och Internet of Things (IoT)-teknologier, där innovationsaktiviteter spänner över branschgränser. Tillverkningsföretag utvecklar i allt högre grad produkter och tjänster inom innovationsekosystem med aktörer från flera olika branscher.

Presentationen syftade till att illustrera de utmaningar och möjligheter som industriella tillverkare står inför inom ramen för industri 4.0, med särskilt fokus på en jämförelse mellan medicinteknik och bilindustrin.

– Avsikten var att dela med mig av resultaten från min forskning. Detta kan kanske vara användbart för Getinge när det gäller strategier för Industry 4.0, säger Gouthanan Pushpananthan.

Användbar kunskap i framtiden

Hans forskning kan hjälpa framtiden också, eftersom samarbeten kring innovationsprocesser mellan universitet och industri stimulerar utvecklingen av ny teknik och innovationer.

– Medan industrin ofta fokuserar på att ta fram lösningar för problem på kort sikt, utvecklar akademin kunskap som kan vara användbar för att utveckla lösningar på problem som dyker upp i framtiden. På så sätt bidrar samarbeten mellan industri och universitet till affärsutveckling och kunskapsgenerering, säger Gouthanan Pushpananthan.

Pushpananthan är medlem i forskargruppen som har utvecklats vid enheten och centret kring Professor McKelveys Rådsprofessorprogram från Vetenskapsrådet. Hennes team gör en mängd forskning och aktiviteter som är relevanta för innovation och entreprenörskap inom läkemedel, medicinteknik och medicinsk innovation, inklusive den årliga WOMI-konferensen.